Pracownicy samorządowi za 2018

Tytuł Wytworzony Odsłony
Adam Dziedzic - Wójt Gminy 29-04-2019 Odsłon: 253
Sławomir Styka - Z-ca Wójta Gminy 30-04-2019 Odsłon: 187
Natalia Gawron - Skarbnik Gminy 26-04-2019 Odsłon: 205
Wilga Józef - Sekretarz Gminy 30-04-2019 Odsłon: 166