Sprawozdania finansowe

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sprawozdanie finansowe za rok 2021 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Woliczce 29-03-2022 Odsłon: 273
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku 25-03-2022 Odsłon: 173
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 18-02-2022 Odsłon: 163
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 18-02-2022 Odsłon: 165
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 18-02-2022 Odsłon: 173
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 roku 16-02-2022 Odsłon: 159
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021 19-10-2021 Odsłon: 258
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2021 19-10-2021 Odsłon: 228
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku 19-10-2021 Odsłon: 236
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku 19-10-2021 Odsłon: 231
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021 19-10-2021 Odsłon: 245
Zarządzenie Nr 136.2021 Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnych instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 Gminy Świlcza za pierwsze półrocze 2021 r. 31-08-2021 Odsłon: 172
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 19-07-2021 Odsłon: 247
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 19-07-2021 Odsłon: 227
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku 19-07-2021 Odsłon: 251
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku 19-07-2021 Odsłon: 232
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 19-07-2021 Odsłon: 267
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 22-04-2021 Odsłon: 229
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 22-04-2021 Odsłon: 260
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku 22-04-2021 Odsłon: 295