Sprawozdania finansowe

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - Urząd Gminny Świlcza 27-03-2023 Odsłon: 126
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 17-02-2023 Odsłon: 123
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 17-02-2023 Odsłon: 132
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 17-02-2023 Odsłon: 129
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku 30-01-2023 Odsłon: 111
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku 30-01-2023 Odsłon: 112
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022 19-10-2022 Odsłon: 195
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022 19-10-2022 Odsłon: 253
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku 19-10-2022 Odsłon: 198
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 19-10-2022 Odsłon: 207
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku 05-10-2022 Odsłon: 194
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 22-07-2022 Odsłon: 197
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 20-07-2022 Odsłon: 212
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 19-07-2022 Odsłon: 184
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 19-07-2022 Odsłon: 189
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku 06-07-2022 Odsłon: 178
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 21-04-2022 Odsłon: 170
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 21-04-2022 Odsłon: 183
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku 21-04-2022 Odsłon: 189
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 21-04-2022 Odsłon: 188