Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - Obwieszczenia dla stron

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.7.2022: Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa i eksploatacja zespołu produkcyjno-magazynowo-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ewidencyjnych o nr: 1968/6, 1968/4, 1971/2, 1972/2, 1973/2, 1974, 1975, 1977/1, 1976, 1977/2, 1978/1, 1978/2, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990/1, 1990/3, 1993/5, 1990/2, 1993/6, 1993/4, 1993/3, 1994, 1996, 1997, 1995/1, 1995/2, 1969/4, 1969/1, 1969/3, 1970/2, 1970/3, 1970/1, 1979, 1980, 1981, 1985, 1991, 1992, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003/2, 2003/3, 2003/4, 2004, 2007, 2008, 2009, 2012/2, 2012/1 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 09-05-2022 Odsłon: 12
RGP.6220.06.2022: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Budowa parkingu na samochody osobowe i samochody ciężarowe, wraz z drogami i placami manewrowymi, podziemnym zbiornikiem na olej napędowy oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Przedmiotowa inwestycja planowana jest na działkach o nr ewid.: 3523/3, 3523/4 i 1207/2 w miejscowości Mrowla 26-04-2022 Odsłon: 18
RGP.6220.4.2022: Obwieszenie o ponownym przesłaniu dokumentacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla zamierzenia pod nazwą: „Budowa trzech zbiorników naziemnych na gazy techniczne oraz montaż wewnętrznej instalacji do napełniania systemów gaśniczych” do organów opiniujących 25-04-2022 Odsłon: 15
RGP.6220.5.2022: Obwieszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla zamierzenia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108758R na odcinku od 0 km 0+000 do km 1=164,00 w m. Trzciana” oraz o wystąpieniu do organów opiniujących 08-04-2022 Odsłon: 20
RGP.6220.42022: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech zbiorników naziemnych na gazy techniczne oraz montaż wewnętrznej instalacji do napełniania systemów gaśniczych” w miejscowości Rudna Wielka 05-04-2022 Odsłon: 28
RGP.6220.28.2021: Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną w miejscowości Świlcza 21-03-2022 Odsłon: 28
RGP.6220.04.2022: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Pawła Kozuba pełnomocnika Gureco Sp. z o.o., Rudna Wielka 16/1, 36-054 Mrowla, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Budowa trzech zbiorników naziemnych na gazy techniczne oraz montaż wewnętrznej instalacji do napełniania systemów gaśniczych” 15-03-2022 Odsłon: 77
RGP.6220.28.2021: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną w miejscowości Świlcza” 25-02-2022 Odsłon: 32
RGP.6220.14.2021: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową piasku ze złoża „Mrowla III” w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia 23-02-2022 Odsłon: 32
RGP.6220.14.2021: Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo” S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie metodą odkrywkową piasku ze złoża „Mrowla III” w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia 23-02-2022 Odsłon: 31