Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - Obwieszczenia dla stron

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.13.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Elektrowni Słonecznych „Błędowa Zgłobieńska” wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej na działce nr 1400 o mocy do 2MW (obręb Błędowa Zgłobieńska), gmina Świlcza” 30-11-2021 Odsłon: 11
RGP.6220.23.2021: Obwieszenie, że wydana została decyzja sygnatura: RGP.6220.18.2021 zmieniająca decyzję sygnatura: RGP.6220.3.2021, pismo numer: 922.2021.W z dnia 20 lipca 2021 r. 23-11-2021 Odsłon: 15
RGP.6220.18.2021: Obwieszenie, że wydana została decyzja sygnatura: RGP.6220.18.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt zbierania odpadów złomu, na działkach o nr ewid. 182 i 183 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana.” 23-11-2021 Odsłon: 13
RGP.6220.23.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RGP.6220.3.2021 z dnia 20 lipca 2021 r. wydanej przez Wójta Gminy Świlcza dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa obiektu mostowego na potoku Mrowla wraz z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana w km 13+835 wraz z przebudową dojazdów w niezbędnym zakresie” 10-11-2021 Odsłon: 15
RGP.6220.23.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia z wniosku Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 20-10-2021 Odsłon: 23
RGP.6220.18.2021: Zawiadomienie strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Punkt zbierania odpadów złomu, na działkach o nr ewid. 182 i 183 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 19-10-2021 Odsłon: 21
RGP.6220.17.2021: Zawiadomienie stron o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: na budowie i eksploatacji zespołu produkcyjno magazynowo-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr: 2062, 2061, 2057, 2056, 2053, 2052, 2049, 2048, 2043, 2042/2, 2042/1, 2038, 2037/2, 2033/2, 2032/2, 2031/2, 2028/2, 2027/4, 2027/6, 2024/2, 2023/2, 2020/2, 2019/2, 2016/2, 2015/2, 2034, 2063/3 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr: 2017,2018, 2021, 2022, 2025, 2026, 2029, 2030, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 2047, 2050, 2051, 2054, 2055, 2058, 2059, 2060, 2063/1, 2065, 2063/2, 2064, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie 08-10-2021 Odsłon: 27
RGP.6220.17.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu produkcyjno-magazynowo-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działkach ewidencyjnych nr 2062, 2061, 2057, 2056, 2053, 2052, 2049, 2048, 2043, 2042/2, 2042/1, 2038, 2037/2, 2033/2, 2032/2, 2031/2, 2028/2, 2027/4, 2027/6, 2024/2, 2023/2, 2020/2, 2019/2, 2016/2, 2015/2, 2034, 2063/3 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 2017,2018, 2021, 2022, 2025, 2026, 2029, 2030, 2035, 2036, 2039, 2040, 2041, 2044, 2045, 2046, 2047, 2050, 2051, 2054, 2055, 2058, 2059, 2060, 2063/1, 2065, 2063/2, 2064, obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie 17-09-2021 Odsłon: 36
RGP.6220.18.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: Punkt zbierania złomu na działkach o nr ewid. 182 i 183 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana 02-09-2021 Odsłon: 25
RGP.6220.7.2019: Zawiadomienie stron o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla-Gieroń” 17-08-2021 Odsłon: 38