Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - Obwieszczenia dla stron

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.1.2024: Wójt Gminy Świlcza zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 16 lutego 2024r. o zawieszeniu na wniosek strony postępowania administracyjnego z wniosku Panattoni Construction Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanej przez A P TFK Wrocław sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Centrum przemysłowo-magazynowo-usługowe z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi na działkach o numerze ewidencyjnym 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015/2, 2016/2, 2019/2, 2020/2, 2023/2, 2024/2, 2027/6, 2027/4, 2028/2, 2031/2, 2032/2 2033/2, 2037/2, 2038, 2042/1, 2042/2, 2043, 2048, 2049, 2052, 2053, 2056, 2057, 2061, 2062, 2064/3, 2064/2, 2063/3, 2063/2, 2063/4, 2060, 2059, 2058, 2055/1, 2054/1, 2051, 2050, 2047, 2046, 2045, 2044, 2041, 2040, 2039/1, 2036, 2035/1, 2034, 2030, 2029/1, 2026/1, 2025/1, 2022/1, 2021/1, 2018/1, 2017/1, 2012/1, 2012/2, 19-02-2024 Odsłon: 11
RGP.6220.1.2024: Wójt Gminy Świlcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Panattoni Construction Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanej przez A P TFK Wrocław sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Centrum przemysłowo-magazynowo-usługowe z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi na działkach o numerze ewidencyjnym 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015/2, 2016/2, 2019/2, 2020/2, 2023/2, 2024/2, 2027/6, 2027/4, 2028/2, 2031/2, 2032/2 2033/2, 2037/2, 2038, 2042/1, 2042/2, 2043, 2048, 2049, 2052, 2053, 2056, 2057, 2061, 2062, 2064/3, 2064/2, 2063/3, 2063/2, 2063/4, 2060, 2059, 2058, 2055/1, 2054/1, 2051, 2050, 2047, 2046, 2045, 2044, 2041, 2040, 2039/1, 2036, 2035/1, 2034, 2030, 2029/1, 2026/1, 2025/1, 2022/1, 2021/1, 2018/1, 2017/1, 2012/1, 2012/2, 2009, 2008, 2007, 2004, 2003/2, 2003/3, 2003/4, obręb Rudna Wielka, 19-02-2024 Odsłon: 8
RGP.6220.3.2024: Wójt Gminy Świlcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Dobis Sp. z o.o., Trzciana 165A, 36-071 Trzciana, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego z częścią socjalną na produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną oraz rozbudowa istniejącego parkingu zakładowego”. Planowe przedsięwzięcie znajdować się będzie na działce nr ewid. 1222/9 oraz części działki nr ewid. 1222/19 w miejscowości Trzciana 19-02-2024 Odsłon: 8
RGP.6220.10.2023: Postanowienie Wójta Gminy Świlcza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla–Gieroń 2” w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 25-01-2024 Odsłon: 27
RGP.6220.10.2023: Postanowienie Wójta Gminy Świlcza o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla–Gieroń 2” w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 25-01-2024 Odsłon: 27
RGP.6220.10.2023: Wójt Gminy Świlcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku F.H.U „GIERDAM” Damian Gieroń, ul. Gościnna 28, 35-314 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla – Gieroń 2” w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 05-12-2023 Odsłon: 42
RGP.6220.8.2023: Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku lakierni z częścią blacharską, warsztatem mechanicznym, myjnią, instalacjami wewnętrznym, infrastrukturą techniczną, drogową (drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe), zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2686/5; 2680/2, 2678 obr. 0008 Świlcza w gm. Świlcza” 21-06-2023 Odsłon: 105
RGP.6220.8.2023: Obwieszczenie stronom wszczęcie postępowania o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku lakierni z częścią blacharską, warsztatem mechanicznym, myjnią, instalacjami wewnętrznym, infrastrukturą techniczną, drogową (drogi wewnętrzne oraz miejsca postojowe), zagospodarowaniem terenu na działkach nr 2686/5; 2680/2, 2678 obr. 0008 Świlcza w gm. Świlcza” 06-06-2023 Odsłon: 93
RGP.6220.13.2022: Obwieszczenie stronom, że przez Wójta Gminy Świlcza została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: “ Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z segmentami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną”. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje działki ewidencyjne o numerach: 2015/2; 2016/2; 2017/1; 2018/1; 2019/2; 2020/2; 2021/1; 2022/1; 2023/2; 2024/2; 2025/1; 2026/1; 2027/4; 2027/6; 2028/2; 2029/1; 2030; 2031/2; 2033/2; 2032/2; 2034; 2035/1; 2036; 2037/2; 2038; 2039/1; 2040; 2042/1; 2041; 2042/2; 2043; 2044; 2045; 2062; 2046; 2047; 2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054/1; 2055/1; 2056; 2057; 2058; 2060; 2059; 2061; 2063/4; 2063/2; 2063/3; 2064/3; 1968/8; 1968/4; 1970/1; 1970/2; 1970/3; 1971/2; 1972/2; 1973/2; 1974; 1969/6; 1969/3; 1969/8; 1975; 1976; 1977/1; 1977/2; 1978/1; 1978/2; 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984/1; 1984/2; 1985; 1986; 1987; 1988; 1989; 1990/1; 1990/3; 1993/5; 1990 14-03-2023 Odsłon: 147
RGP.6220.1.2023: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 03-03-2023 Odsłon: 152