Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6540.10.2024: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wstępnego określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowej pn: „Opracowanie PFU na budowę drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawska i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej.” 20-06-2024 Odsłon: 1
RGP.6220.10.2024: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Bratkowice” 19-06-2024 Odsłon: 3
RGP.6220.7.2024: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w ramach prowadzonego postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym, drogą na terenie 3KD-L oraz infrastrukturą towarzyszącą” 03-06-2024 Odsłon: 20
RGP.6220.9.2024: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie PFU na budowę drogi z wiaduktem ( nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. warszawskiej do ul. Krakowskiej 29-05-2024 Odsłon: 17
RGP.6220.7.2024: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach prowadzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym, drogą na terenie 3KD-L oraz infrastrukturą towarzyszącą” 21-05-2024 Odsłon: 27
KŚ-K-O.6220.17.2024.EOC: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie PFU na budowę drogi z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. warszawskiej do ul. Krakowskiej 20-05-2024 Odsłon: 30
WPN.6320.2.1.2024.AC.10: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 maja 2024 r. o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mrowle Łąki PLH180043 20-05-2024 Odsłon: 31
RGP. 6220.7.2024: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym, drogą na terenie 3KD-L oraz infrastrukturą towarzyszącą” 13-05-2024 Odsłon: 25
RGP. 6220.7.2024: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przesłaniu uzupełnienia KIP do organów opiniujących w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa hal magazynowo-produkcyjno-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym, drogą na terenie 3KD-L oraz infrastrukturą towarzyszącą” 06-05-2024 Odsłon: 24
WPN.6320.2.1.2024.AC.5: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 23 kwietnia 2024 r.o sporządzeniu projektu zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mrowle Łąki PLH180043 25-04-2024 Odsłon: 46