Oświadczenia majątkowe

Pracownicy samorządowi za 2022 r.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Dziedzic Adam - Wójt Gminy Świlcza 27-04-2023 Odsłon: 341
Gawron Natalia - Skarbnik Gminy 28-04-2023 Odsłon: 249
Hull Bożena - Inspektor 26-04-2023 Odsłon: 203
Michalik Agata - Inspektor 20-04-2023 Odsłon: 184
Piątek Monika - Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji 25-04-2023 Odsłon: 245
Rudy Barbara - Inspektor 24-04-2023 Odsłon: 204
Styka Sławomir - Z-ca Wójta Gminy 28-04-2023 Odsłon: 248
Słowik Wojciech - Sekretarz Gminy 28-04-2023 Odsłon: 248
Veith Robert - Komendant Straży Gminnej w Świlczy 25-04-2023 Odsłon: 221