Oświadczenia majątkowe

Pracownicy samorządowi za 2022 r.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Dziedzic Adam - Wójt Gminy Świlcza 27-04-2023 Odsłon: 313
Gawron Natalia - Skarbnik Gminy 28-04-2023 Odsłon: 225
Hull Bożena - Inspektor 26-04-2023 Odsłon: 183
Michalik Agata - Inspektor 20-04-2023 Odsłon: 160
Piątek Monika - Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji 25-04-2023 Odsłon: 223
Rudy Barbara - Inspektor 24-04-2023 Odsłon: 178
Styka Sławomir - Z-ca Wójta Gminy 28-04-2023 Odsłon: 227
Słowik Wojciech - Sekretarz Gminy 28-04-2023 Odsłon: 221
Veith Robert - Komendant Straży Gminnej w Świlczy 25-04-2023 Odsłon: 197