Sprawozdania finansowe

Tytuł Wytworzony Odsłony
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 - Urząd Gminny Świlcza 25-03-2024 Odsłon: 34
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 20-02-2024 Odsłon: 46
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 20-02-2024 Odsłon: 36
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 20-02-2024 Odsłon: 29
Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy / miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023 20-02-2024 Odsłon: 31
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku 29-01-2024 Odsłon: 30
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku 29-01-2024 Odsłon: 45
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 20-10-2023 Odsłon: 31
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2023 20-10-2023 Odsłon: 44
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023 20-10-2023 Odsłon: 31
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku 02-10-2023 Odsłon: 39
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku 02-10-2023 Odsłon: 34
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 19-07-2023 Odsłon: 27
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 19-07-2023 Odsłon: 25
Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023 19-07-2023 Odsłon: 35
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku 12-07-2023 Odsłon: 32
Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku 12-07-2023 Odsłon: 29
Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 21-04-2023 Odsłon: 30
Rb-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego - okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023 21-04-2023 Odsłon: 42
Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku 04-04-2023 Odsłon: 25