Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - Obwieszczenia dla społeczeństwa

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.10.2023: Wójt gminy Świlcza podaje do publicznej wiadomości informacje o podjętych czynnościach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla–Gieroń 2” w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 25-01-2024 Odsłon: 64
RGP.6220.11.2022: Obwieszenie społeczeństwu, że przez Wójta Gminy Świlcza została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 2810 w miejscowości Bratkowice” 28-09-2022 Odsłon: 176
RGP.6220.7.2022: Obwieszenie, że przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i eksploatacja zespołu produkcyjno-magazynowo-logistycznego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z infrastrukturą towarzyszącą w tym zespołami parkingów, na działkach ewidencyjnych o nr: 1968/6, 1968/4, 1971/2, 1972/2, 1973/2, 1974, 1975, 1977/1, 1976, 1977/2, 1978/1, 1978/2, 1982, 1983, 1984/1, 1984/2, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990/1, 1990/3, 1993/5, 1990/2, 1993/6, 1993/4, 1993/3, 1994, 1996, 1997, 1995/1, 1995/2, 1969/4, 1969/1, 1969/3, 1970/2, 1970/3, 1970/1, 1979, 1980, 1981, 1985, 1991, 1992, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003/2, 2003/3, 2003/4, 2004, 2007, 2008, 2009, 2012/2, 2012/1 obręb Rudna Wielka.” 26-09-2022 Odsłon: 179
RGP.6220.8.2022: Obwieszenie, że przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Podłączenie odwiertu Bratkowice 6K-KGZ Czarna Sędziszowska 06-09-2022 Odsłon: 188
RGP.6220.4.2022: Obwieszenie Wójta Gminy Świlcza podające do publicznej wiadomości, iż wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa trzech zbiorników naziemnych na gazy techniczne oraz montaż wewnętrznej instalacji do napełniania systemów gaśniczych” 11-08-2022 Odsłon: 197
RGP.6220.5.2022: Obwieszenie Wójta Gminy Świlcza podające do publicznej wiadomości, iż wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 108758R na odcinku od 0 km 0+000 do km 1=164,00 w m. Trzciana” 07-07-2022 Odsłon: 212
RGP.6220.28.2021: Podanie do publicznej wiadomości fakt wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjno – magazynowego z częścią biurowo – socjalną w miejscowości Świlcza 21-03-2022 Odsłon: 234
WOOŚ.420.17.3.2021.AD.39: Obwieszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie podającego do publicznej wiadomości, że w dniu 4 lutego 2022 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław-Sędziszów w m Świlcza” 09-02-2022 Odsłon: 214
RGP.6220.12.2019: Obwieszenie informujące ogół społeczeństwa o wydaniu przez Starostę Rzeszowskiego decyzji nr 38/4.224/2022 znak AB.6740.4.224.2021 zatwierdzającej projekt zagospodarowania i udzielającą pozwolenia na budowę parkingu wraz z drogami manewrowymi i kanalizacją deszczową na działkach nr ewid. 393/2, 394/2, 395/7, 395/8, 395/9, 396/7, 396/8, 396/9 położonych w miejscowości Trzciana 03-02-2022 Odsłon: 223
RGP.6220.7.2019: Podanie do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Mrowla-Gieroń” 17-08-2021 Odsłon: 276