Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Ochrona środowiska - Obwieszczenia dla stron

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.3.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego z częścią socjalną na produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną oraz rozbudowa istniejącego parkingu zakładowego”. Planowe przedsięwzięcie znajdować się będzie na działce nr ewid. 1222/9 oraz części działki nr ewid. 1222/19 w miejscowości Trzciana z wniosku Dobis sp. z o.o. Trzciana 165A, 36-071 Trzciana 24-06-2024 Odsłon: 20
RGP.6220.8.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Trzciana” w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”, z wniosku MURPOL Zbigniew Murias, ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów Małopolski. Przedsięwzięcie planowane jest na terenie działek nr ewid.: 780, 778, 779, 776/2, 776/4, 776/3, 775, 774, 777, 773, 772/1, 771/1, 772/2, 771/2, 772/3, 771/3, 770/1, 769, 770/2, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 2966/6, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753/1, 751/11, 751/9, 751/7, 751/5, 750/1, 2957, 2958, 2959, 746/3 w miejscowości Trzciana 29-05-2024 Odsłon: 28
RGP.6220.4.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Eksploatacja pozostałej części złoża kruszywa naturalnego "Lipie”. Przedsięwzięcie planowane jest na terenie działek nr ewid.: 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 1098, 1102, 1103, 1123, 1104/2, 1108, 1107, 3414, 1113, 1114, 3411, 1117/1, 1118, 1121, 1122, 1128, 1131/1, 1130, 1131/2, 3406, 1134, 3404, 1137, 3402, 3401, 3400, 3399, 1142, 1145, 1146, 3397, 3396, 1149, 3395, 3394, 3393, 1159, 1157, 1158, 3392, 3391, 3390, 3389, 1165, 1167, 1168/1, 1168/2, 1150, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175/2, 1177/1, 1178/2, 3520, 1132/1 w miejscowości Mrowla 29-05-2024 Odsłon: 32
RGP.6220.8.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża „Trzciana” w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie”. Przedsięwzięcie planowane jest na terenie działek nr ewid.: 780, 778, 779, 776/2, 776/4, 776/3, 775, 774, 777, 773, 772/1, 771/1, 772/2, 771/2, 772/3, 771/3, 770/1, 769, 770/2, 768, 767, 766, 765, 764, 763, 762, 2966/6, 759, 758, 757, 756, 755, 754, 753/1, 751/11, 751/9, 751/7, 751/5, 750/1, 2957, 2958, 2959, 746/3 w miejscowości Trzciana 22-03-2024 Odsłon: 58
RGP.6220.1.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum przemysłowo-magazynowo-usługowe z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi na działkach o numerze ewidencyjnym 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015/2, 2016/2, 2019/2, 2020/2, 2023/2, 2024/2, 2027/6, 2027/4, 2028/2, 2031/2, 2032/2 2033/2, 2037/2, 2038, 2042/1, 2042/2, 2043, 2048, 2049, 2052, 2053, 2056, 2057, 2061, 2062, 2064/3, 2064/2, 2063/3, 2063/2, 2063/4, 2060, 2059, 2058, 2055/1, 2054/1, 2051, 2050, 2047, 2046, 2045, 2044, 2041, 2040, 2039/1, 2036, 2035/1, 2034, 2030, 2029/1, 2026/1, 2025/1, 2022/1, 2021/1, 2018/1, 2017/1, 2012/1, 2012/2, 2009, 2008, 2007, 2004, 2003/2, 2003/3, 2003/4, 2017/2 2018/2, 2021/2, 2022/2, 2025/2, 2026/2, 2029/2, 2035/2, 2039/2, 2055/2, 2054/2 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski.” 21-03-2024 Odsłon: 59
RGP.6220.1.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Centrum przemysłowo-magazynowo-usługowe z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi na działkach o numerze ewidencyjnym 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015/2, 2016/2, 2019/2, 2020/2, 2023/2, 2024/2, 2027/6, 2027/4, 2028/2, 2031/2, 2032/2 2033/2, 2037/2, 2038, 2042/1, 2042/2, 2043, 2048, 2049, 2052, 2053, 2056, 2057, 2061, 2062, 2064/3, 2064/2, 2063/3, 2063/2, 2063/4, 2060, 2059, 2058, 2055/1, 2054/1, 2051, 2050, 2047, 2046, 2045, 2044, 2041, 2040, 2039/1, 2036, 2035/1, 2034, 2030, 2029/1, 2026/1, 2025/1, 2022/1, 2021/1, 2018/1, 2017/1, 2012/1, 2012/2, 2009, 2008, 2007, 2004, 2003/2, 2003/3, 2003/4, 2017/2 2018/2, 2021/2, 2022/2, 2025/2, 2026/2, 2029/2, 2035/2, 2039/2, 2055/2, 2054/2 obręb Rudna Wielka, gmina Świlcza, powiat rzeszowski.” 18-03-2024 Odsłon: 58
RGP.6220.4.2024: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla zamierzenia pod nazwą: „Eksploatacja pozostałej części złoża kruszywa naturalnego „Lipie” z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A., ul. M. Reja 16, 35-969 Rzeszów 15-03-2024 Odsłon: 57
RGP.6220.1.2024: Wójt Gminy Świlcza zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 16 lutego 2024r. o zawieszeniu na wniosek strony postępowania administracyjnego z wniosku Panattoni Construction Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanej przez A P TFK Wrocław sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Centrum przemysłowo-magazynowo-usługowe z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi na działkach o numerze ewidencyjnym 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015/2, 2016/2, 2019/2, 2020/2, 2023/2, 2024/2, 2027/6, 2027/4, 2028/2, 2031/2, 2032/2 2033/2, 2037/2, 2038, 2042/1, 2042/2, 2043, 2048, 2049, 2052, 2053, 2056, 2057, 2061, 2062, 2064/3, 2064/2, 2063/3, 2063/2, 2063/4, 2060, 2059, 2058, 2055/1, 2054/1, 2051, 2050, 2047, 2046, 2045, 2044, 2041, 2040, 2039/1, 2036, 2035/1, 2034, 2030, 2029/1, 2026/1, 2025/1, 2022/1, 2021/1, 2018/1, 2017/1, 2012/1, 2012/2, 19-02-2024 Odsłon: 57
RGP.6220.1.2024: Wójt Gminy Świlcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Panattoni Construction Europe sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa reprezentowanej przez A P TFK Wrocław sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241A, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Centrum przemysłowo-magazynowo-usługowe z infrastrukturą techniczną i obiektami towarzyszącymi na działkach o numerze ewidencyjnym 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015/2, 2016/2, 2019/2, 2020/2, 2023/2, 2024/2, 2027/6, 2027/4, 2028/2, 2031/2, 2032/2 2033/2, 2037/2, 2038, 2042/1, 2042/2, 2043, 2048, 2049, 2052, 2053, 2056, 2057, 2061, 2062, 2064/3, 2064/2, 2063/3, 2063/2, 2063/4, 2060, 2059, 2058, 2055/1, 2054/1, 2051, 2050, 2047, 2046, 2045, 2044, 2041, 2040, 2039/1, 2036, 2035/1, 2034, 2030, 2029/1, 2026/1, 2025/1, 2022/1, 2021/1, 2018/1, 2017/1, 2012/1, 2012/2, 2009, 2008, 2007, 2004, 2003/2, 2003/3, 2003/4, obręb Rudna Wielka, 19-02-2024 Odsłon: 51
RGP.6220.3.2024: Wójt Gminy Świlcza zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku Dobis Sp. z o.o., Trzciana 165A, 36-071 Trzciana, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego z częścią socjalną na produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną oraz rozbudowa istniejącego parkingu zakładowego”. Planowe przedsięwzięcie znajdować się będzie na działce nr ewid. 1222/9 oraz części działki nr ewid. 1222/19 w miejscowości Trzciana 19-02-2024 Odsłon: 51