Pracownicy samorządowi za 2018 r.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Adam Dziedzic - Wójt Gminy 29-04-2019 Odsłon: 1442
Sławomir Styka - Z-ca Wójta Gminy 30-04-2019 Odsłon: 930
Natalia Gawron - Skarbnik Gminy 26-04-2019 Odsłon: 1148
Wilga Józef - Sekretarz Gminy 30-04-2019 Odsłon: 937