Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Filarowski Stanisław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie 12-04-2019 Odsłon: 634
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 509
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 523
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 30-04-2019 Odsłon: 649
Mazepa Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 29-04-2019 Odsłon: 618
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 30-04-2019 Odsłon: 519
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 26-04-2019 Odsłon: 558
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 709
Patruś Grzegorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 30-04-2018 Odsłon: 1036
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 24-04-2019 Odsłon: 687
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 30-04-2019 Odsłon: 494
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-04-2019 Odsłon: 643
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 603
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 588
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 516
Świderska Małgorzata - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce 08-04-2019 Odsłon: 525
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 479