Prawo lokalne

Informacje Wójta Gminy Świlcza

Tytuł Odsłony
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2024 Odsłon: 94
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2023 Odsłon: 188
Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania Odsłon: 1312
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2022 Odsłon: 300
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2021 Odsłon: 413
Informacja nt. wypłaty zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego dla rolników w czasie stanu epidemicznego Odsłon: 486
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2020 Odsłon: 538
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2019 Odsłon: 691
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2018 Odsłon: 828
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2016 Odsłon: 855
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2017 Odsłon: 808
Informacja Wójta Gminy dotycząca o zamiarze podjęcia czynności zmierzających do dokonania podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1997, 2000, 2027, 2028, położonych w Bratkowicach Odsłon: 886
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2015 Odsłon: 794
Informacja Wójta Gminy Świlcza dotycząca zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świlcza - etap II" Odsłon: 1051
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2014 Odsłon: 785
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2013 Odsłon: 801
Informacja Wójta Gminy dotycząca wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na wspieranie sportu na rok 2012 Odsłon: 794
Informacja Wójta Gminy dotycząca konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic gminy Świlcza Odsłon: 842