Prawo lokalne

Zawiadomienia Wójta Gminy Świlcza

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.033.2023.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: budowa przyłącza elektroenergetycznego na dz. nr ew.: 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6623, 6324/2, 6325, 6349, 6348/5 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza na rzecz: PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów, ul. 8-go Marca 4, 35-065 Rzeszów 23-02-2024 Odsłon: 46
RGP.6733.005.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” na działkach nr ew. 6831/1, 6831/3, 6831/4, 6831/5, 6831/6, 6831/7, 6831/9, 2652 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza na rzecz P. Ewy Kamuda ul. Reginisa 6/51 35-513 Rzeszów 20-02-2024 Odsłon: 67
RGP.6733.002.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa odcinka kablowej linii elektoenergetycznej SN 15 kV” na działkach nr 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022/1, 1022/2, 1023/2, 1086/1, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 3251, 3253, 3272, 3273, 3274, 3276, 3277, 3278, 3280, 3305, 3306, 3355/5 w miejscowości Mrowla, gmina Świlcza dla Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A. ul. Mikołaja Reja 16 35-959 Rzeszów 16-02-2024 Odsłon: 33
RGP.6733.035.2023.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lutego 2024r. o przekazaniu do uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.035.2023.AD dla inwestycji p.n.: . „Budowa oświetlania drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice odcinek ST19 na działkach(część) nr ewid.: 3928/1, 3929, 3933, 3934/1, 3894/2, 3895/2, 3941, 3942/1, 3944/1, 3946, 3947, 3948, 3950, 3951, 3953/1, 3954/1, 3955, 3956, 3957, 3958/1, 3959, 3960, 3903 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza” dla Gminy Świlcza 16-02-2024 Odsłon: 24
RGP.6733.001.2024.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa przyłącza energetycznego i instalacji oświetlenia w miejscowości Trzciana, na terenie działek o nr ewid: 884/2, 906, 908, 910/1, 2035/1, w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 15-02-2024 Odsłon: 26
RGP.6733.034.2023.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2024 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice, na terenie działek o nr ewid: 4022/3, 4021/2, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4014, 4013, 4008, 4007/2, 3495/2, 3492/2, 3491/2, 3488/2, 3487/2, 3467/2, 3466/2, 3464/2, 3462/2, 3458/2, 3456/2, 3454/2, 3903, w miejscowości Bratkowice, Gmina Świlcza, na rzecz Gminy Świlcza 15-02-2024 Odsłon: 21
RGP.6733.010.2022.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 lutego 2024 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej RZE1054B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na działce(część) o nr 4747/87, położonej w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza, dla P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Wynalazek 1 14-02-2024 Odsłon: 24
RGP.6733.031.2023.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 lutego 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa pompowni ścieków sanitarnych wraz z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działek o nr ewid.: 1623, 2665/2, 2681, położonych w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza oraz na terenie działek o nr ewid.: 929/1, 928/1, 839/1, 4848, 4849/1, położonych w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza 07-02-2024 Odsłon: 39
RGP.6733.033.2023.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 stycznia 2024 r. o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego np.: „Budowa przyłącza elektroenergetycznego” na działkach nr 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6623, 6324/2, 6325, 6349, 6348/5 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza dla PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów ul. 8 –go Marca 4 35-065 Rzeszów 23-01-2024 Odsłon: 54
RGP.6733.010.2022.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 stycznia 2024 r. o złożeniu korekty do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr RZE1054B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową, na terenie części działki o nr ewid.: 4747/87, położonej w miejscowości Świlcza, gmina Świlcza 16-01-2024 Odsłon: 40
RGP.6220.11.2022: Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 2810 w miejscowości Bratkowice” 24-08-2022 Odsłon: 232