Prawo lokalne

Uchwały RIO

Tytuł Odsłony
Uchwała RIO z 24 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok Odsłon: 47
Uchwała Nr 5/17/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Świlcza na 2023 rok Odsłon: 198
Uchwała Nr 5/17/2022 z dnia 8 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2023-2031 Odsłon: 201
Uchwała Nr 5/65/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Świlcza na 2021 r. Odsłon: 430
Uchwała Nr 5/64/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świlcza określonej w wieloletniej prognozie finansowej gminy na lata 2021-2029 Odsłon: 391
Uchwała Nr 5/106/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Świlcza na 2018 r. Odsłon: 754
Uchwała Nr 5/44/2017 z dnia 17 października 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: informacji Wójta Gminy Świlcza o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. Odsłon: 780
Uchwała Nr V/33/2017 z dnia 11 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Świlcza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Odsłon: 766