Przedkładamy Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy Świlcza za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W myśl zapisów tej ustawy Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy „Raport o stanie gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii realizowanej przez Gminę Świlcza i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia udziału w debacie.

Wójt Gminy Świlcza – Adam Dziedzic

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Raport o stanie Gminy Świlcza za 2019 rok pdf 4.85 MB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. niedziela, 31 maj 2020 11:31 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 31 maj 2020 11:32 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 czerwiec 2020 12:23 Bogdan Dworak