Moja sprawa w urzędzie

Eksploatacja i utrzymanie dróg

Siedziba 

    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168

Tel.  17 86 70 132
Fax: 17 86 70 157

e-mail:

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny i miejsce pracy:

    poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
    Pokój nr 6 (parter)

Obsługa:

    Inspektor, mgr inż. Jakub Potyrała, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
    Inspektor, mgr inż. Damian Dembowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania realizowane w zakresie zarządu drogami stanowiącymi własność gminy, w tym zadań zarządcy dróg gminnych określonych w przepisach o drogach publicznych, a w szczególności:

 • prowadzenie ewidencji oraz książek dróg publicznych i obiektów mostowych zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie,
 • zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych,
 • opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej na terenie gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy w zakresie budowy, utrzymania i odnowy dróg,
 • bieżący nadzoru nad stanem dróg, zapewnienie likwidacji ich uszkodzeń, bieżącego utrzymania i remontów dróg oraz porządku w obszarze pasa drogowego,
 • zapewnienie właściwego utrzymania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • zapewnienie właściwego utrzymania i eksploatacji przystanków znajdujących się na terenie gminy w zakresie dróg stanowiących własność Gminy, planowanie potrzeb w zakresie sieci przystanków,
 • zapewnienie zimowego utrzymania dróg stanowiących własność Gminy, współudział w planowaniu wydatków budżetu gminy w powyższym zakresie,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej oraz naliczanie stosownych opłat,
 • uzgadnianie zjazdów z dróg gminnych,
 • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia,
 • współpraca z zarządcami dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie dbałości o stan dróg i chodników oraz ich oznakowania,
 • nadzór nad pielęgnacją zieleni w pasie drogowym,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, koordynacja rozkładów jazdy przewoźników w regularnym transporcie drogowym na terenie Gminy.
Tytuł Odsłony
Wniosek na udzielenie zgody wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu będącą w zarządzie gminy Świlcza Odsłon: 1654
Wniosek na warunki usytuowania przyłącza Odsłon: 1506
Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania zjazdu z drogi gminnej Odsłon: 1543
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym Odsłon: 1276
Udzielenie licencji na taksówkę Odsłon: 57