Moja sprawa w urzędzie

Ochrona środowiska

Siedziba

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168

Tel.  17 86 70 125
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 1 (parter)

Obsługa:

Podinspektor, mgr Justyna Borcz-Konieczna, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Referent, mgr inż. Anna Jarząb, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zadania realizowane w zakresie spraw:

  • sporządzanie projektów programów ochrony środowiska oraz raportów z ich wykonania,
  • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu urzędu,
  • przedkładanie Wojewodzie okresowych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
  • nakładanie w drodze decyzji na prowadzącego instalacje lub użytkownika urządzenia, obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych oraz określanie zakresu i terminu ich przedkładania,
  • udostępnianie danych o stanie środowiska dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska,

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności:

  • składanie wniosków o wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z mienia gminnego do organu właściwego do wydania takiego zezwolenia
  • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości.

Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo łowieckie, a w szczególności:

  • współdziałanie z dzierżawcami i zarządcami obwodów łowieckich w zakresie ich zagospodarowania,
  • wyrażanie opinii w sprawie wydzierżawiania obwodów łowieckich,
  • udział w mediacjach polubownego rozstrzygania sporu pomiędzy właścicielem lub posiadaczem gruntu, a zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego.

Realizacja programu usuwania azbestu (przyjmowanie wniosków, przygotowywanie umów i rozliczanie dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie).

 

Tytuł Odsłony
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym Odsłon: 3158
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Odsłon: 38
Wniosek o pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji kota wolno żyjącego Odsłon: 36
Wniosek – usuwanie wyrobów zawierających azbest Odsłon: 925
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/drzew Odsłon: 1615
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Odsłon: 1005
Informacja o zgłaszaniu szkód łowieckich Odsłon: 1246
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów Odsłon: 2056