Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
 

     
  UWAGA!!! Wzory pism podatkowych obowiązujące do 30 czerwca 2019 r. 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

 
     

 
Pliki do pobrania:

     
   IR-1 -
Informacja o gruntach - pobierz...
     
   ZR-1/A -  Dane o nieruchomościach rolnych (przeznaczony jest dla jednej nieruchomości; w przypadku, gdy podatnik posiada na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki) - pobierz...
     
   ZR-1/B -  Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - pobierz...

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:47 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:47 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 12:56 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:54 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:58 Bogdan Dworak