Moja sprawa w urzędzie

Podatki

Siedziba
    Urząd Gminy Świlcza
    36-072 Świlcza 168 

Tel.  17 86 70 154, 158, 169
Fax: 17 86 70 157
 
Godziny i miejsce pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 3 (parter)

Obsługa:

Inspektor: Bożena Hul, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor: Agata Michalik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor: mgr Barbara Rudy, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przygotowywanie rozstrzygnięć o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. ( Dz. U. Nr 52, poz. 379).

W zakresie wymiaru podatków i opłat:

 • prowadzenie spraw dotyczących:
  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • podatku od środków transportowych,
  • opłaty skarbowej,
  • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dokonywanie wymiaru podatku i opłat, przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
 • wysyłanie i przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych, badanie ich pod względem zgodności ze stanem faktycznym i prawnym,
 • prowadzenie kontroli podatkowej,
 • sporządzanie informacji o skutkach udzielonych ulg podatkowych oraz skutkach obniżenia stawek podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań o wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorców oraz o zaległościach przedsiębiorców,
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym podatników,
 • prowadzenie postępowania w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz jej zwrotu,
 • opracowywanie projektów uchwał w sprawie wysokości stawek podatków,
 • prowadzenie postępowań w zakresie weryfikacji poprawności złożonych deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • naliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie postępowań w zakresie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • analizowanie wykonania planu budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • wydawanie zaświadczeń i informacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W zakresie rachunkowości podatkowej i egzekucji podatków i opłat:

 • prowadzenie ewidencji rozliczeń z tytułu podatków i opłat oraz opłat za wieczyste użytkowanie gruntów na kontach szczegółowych ksiąg pomocniczych,
 • księgowanie wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na poziomie księgowości analitycznej, prowadzenie postępowań związanych z określaniem i zwrotem stwierdzonych nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie w księgach rachunkowych ewidencji: przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów oraz zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat,
 • sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników i inkasentów,
 • prowadzenie spraw dotyczących odraczania terminów płatności podatków i opłat, rozkładania na raty lub zaległości dotyczących podatków lub opłat wraz z odsetkami za zwłokę oraz umarzania zaległości i odsetek,
 • prowadzenie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, w tym w szczególności kontrolowanie terminowości i kompletności dokonywanych wpłat na poczet opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, jak upomnienia i tytuły wykonawcze,
 • dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat, zaległości,
 • bieżące uzgadnianie obrotów kasowych i bankowych z tytułu dokonywanych wpłat,
 • przygotowanie sprawozdań w zakresie realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat,
 • ustalanie na podstawie ewidencji księgowej, danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, lub stwierdzających stan zaległości podatkowych. 

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

Tytuł Odsłony
DL-1: Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych Odsłon: 1019
DL-1: Deklaracje na podatek leśny od osób prawnych - do 06.2019 Odsłon: 680
DN-1: Deklaracje na podatek od nieruchomości od osób prawnych Odsłon: 1934
DN-1: Deklaracje na podatek od nieruchomości od osób prawnych - do 06.2019 Odsłon: 732
DR-1: Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych Odsłon: 1325
DR-1: Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych - do 06.2019 Odsłon: 791
DT-1: Deklaracja na podatek od środków transportowych Odsłon: 1297
IL-1: Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych Odsłon: 999
IL-1: Informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych - do 06.2019 Odsłon: 785
IN-1: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych Odsłon: 2300
IN-1: Informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych - do 06.2019 Odsłon: 702
IR-1 Informacja o gruntach od osób fizycznych Odsłon: 908
IR-1 Informacja o gruntach od osób fizycznych - do 06.2019 Odsłon: 654
Podanie o zaświadczenie o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych Odsłon: 875
Stawki podatkowe na 2024 r. Odsłon: 201
Terminy płatności podatku Odsłon: 4393
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Odsłon: 1891