Składający:

Podatnicy podatku od środków transportowych.

Termin składania:

Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Miejsce składania:

Siedziba organu podatkowego właściwego według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika.

Podstawa prawna:

Art.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych pdf 68.54 KB Bogdan Dworak
DT-1/A - załącznik do deklaracji DT-1 pdf 59.10 KB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:20 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:20 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:21 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:21 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:40 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 14:19 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 luty 2024 11:05 Bogdan Dworak