Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r., poz.849, z późn. zm.).
 

     
  UWAGA!!! Wzory pism podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

 
     

 
Pliki do pobrania:

     
   IN-1 -
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - pobierz...
     
   ZIN-1 -  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - pobierz...
     
   ZIN-2 -  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz...
     
   ZIN-3 -  Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników - pobierz...

  

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:22 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:22 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:23 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:41 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 15:26 Bogdan Dworak