Składający:

Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).
  

     
  UWAGA!!! Wzory pism podatkowych obowiązujące od 1 lipca 2019 r. 
Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji
na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Gminy Świlcza.

 
     

 
Pliki do pobrania:

     
   IL-1 -
Informacja o lasach - pobierz...
     
   ZIL-1 -  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - pobierz...
      
   ZIL-2 -  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - pobierz...
      
   ZIL-3 -  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników - pobierz...

  
 
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:22 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 08 styczeń 2018 18:23 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 11:49 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 11:50 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 11:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 11:51 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 11:52 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 lipiec 2018 12:30 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 13:40 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 15:20 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony. wtorek, 06 sierpień 2019 15:26 Bogdan Dworak