Moja sprawa w urzędzie

Sprawy mieszkaniowe

 
Siedziba 

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168

Tel. 17 86 70 163
Fax: 17 86 70 157

Godziny pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 204 (I piętro)

Obsługa:

Bożena Pięta, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzic. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) od dnia 05.01.2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiega c się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości nieprzekraczającej 75% czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może być przyznawany wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

  1. Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
  2. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.,
  3. Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

    Ponadto:

  4. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć ADNOTACJE: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” .
  5. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 stanowi 75% miesięcznego czynszu, jednak nie więcej niż 1500 zł.
  6. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  7. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek mieszkaniowy z adnotacją, złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

 


1 dodany przez ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) która weszła w życie z dniem 05.01.2021 r.

Zadania realizowane w zakresie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Tytuł Odsłony
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Odsłon: 828