Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6341.2.2022: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód udzielonego PKP – Polskie linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 18-03-2022 Odsłon: 44
RGP.6220.1.2022: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla PKP – Polskie linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa na odprowadzanie wód powierzchniowych 07-03-2022 Odsłon: 53
RGP.6124.6.2021: Obwieszczenie Starosty Powiatowego w Rzeszowie o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji uznającej za zakończoną rekultywację 10-01-2022 Odsłon: 63
RGP.600.2.2022: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie PGW Wody Polskie zawiadamiające o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych dotyczących studni S-1A ujęcia wody w miejscowości Woliczka 10-01-2022 Odsłon: 72
RGP.600.1.2022: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z prowadzonym przez organ obwieszczający postępowaniem dotyczącym “Opracowania dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów DN700 i DN400 Jarosław – Sędziszów w miejscowości Świlcza” 10-01-2022 Odsłon: 73
RGP.6220.9.2021: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego (studni S-4) dla wodociągowego ujęcia wody „Bratkowice-Dąbry” na działce nr ewid. 6830 w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 03-01-2022 Odsłon: 74
RGP.6341.12.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną na działce o nr ewid.: 1231 w miejscowości Woliczka 29-11-2021 Odsłon: 76
RGP.6341.11.2021: Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na działce nr ewid. 4747/41 w miejscowości Świlcza 22-11-2021 Odsłon: 93
WPN.082.1.34.2021.KCh.1: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Góry Słonne PLB1800003, Pogórze Przemyskie PLB180001, Puszcza Sandomierska PLB180005, Beskid Niski PLB180002, Ostoja Góry Słonne PLH180013, Ostoja Przemyska PLH180012, Ostoja Magurska PLH180001 05-11-2021 Odsłon: 82
RGP.6220.24.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na Budowie gazociągu DN100 o długości około 65 m jako drugiego zasilania do SRP Trzciana od gazociągu DN700 relacji Jarosław-Sędziszów wraz z wymianą ZZU wlotowego, z wniosku Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oddział w Tarnowie, 33-152 Podgórska Wola 450 05-11-2021 Odsłon: 101