Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6540.9.2024: Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie wyznaczenia nowego terminu dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Opracowanie PFU na budowę drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawska i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej.” 18-07-2024 Odsłon: 8
RGP.6540.10.2024: Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa o wyznaczeniu nowego terminu dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Opracowanie PFU na budowę drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawska i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej” 16-07-2024 Odsłon: 6
RGP.6220.10.2024: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamiającego o wydaniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie opinii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia pod nazwą: „Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Bratkowice” 16-07-2024 Odsłon: 9
KŚ-K-O.6220.4.2024.RKU: Informacja o wydaniu w dniu 11 lipca 2024 r. decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pt. Budowa hal magazynowo-produkcyjnych-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym, drogą na terenie 3 KD-L oraz infrastrukturą towarzyszącą 12-07-2024 Odsłon: 9
KŚ-K-O.6220.16.2024.RKU: Wystąpienie do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 08-07-2024 Odsłon: 21
RGP.6540.10.2024: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla wstępnego określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowej pn: „Opracowanie PFU na budowę drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawska i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej.” 20-06-2024 Odsłon: 31
RGP.6220.7.2024: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia strony postępowania o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w ramach prowadzonego postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym, drogą na terenie 3KD-L oraz infrastrukturą towarzyszącą” 03-06-2024 Odsłon: 46
RGP.6220.9.2024: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rzeszowa o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie PFU na budowę drogi z wiaduktem ( nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. warszawskiej do ul. Krakowskiej 29-05-2024 Odsłon: 28
RGP.6220.7.2024: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o przesłaniu uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia w ramach prowadzenia postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hal magazynowo-produkcyjnych z zapleczem socjalno-biurowym, drogą na terenie 3KD-L oraz infrastrukturą towarzyszącą” 21-05-2024 Odsłon: 41
KŚ-K-O.6220.17.2024.EOC: Prezydent Miasta Rzeszowa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Opracowanie PFU na budowę drogi z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. warszawskiej do ul. Krakowskiej 20-05-2024 Odsłon: 52