Początki wsi: Lokacja Błędowej miała miejsce w 1. ćwierci XV wieku. Od 1438 r. wieś wchodziła w skład klucza zgłobieńskiego, należącego do rycerz Spytka z Tarnowa.

Właściciele: W poł. XV wieku wieś należała do Jana Zgłobieńskiego, po nim do Spytka Jarosławskiego i Matwieja Wodziczki. W XVI -XVII w. klucz zgłobieński, a z nim i Błędowa, przechodził kolejno w ręce Odrowążów i Jordanów. W wieku XVIII władali tu Ciecierscy, a po nich Teodor i Antoni Lubomirscy, właściciele Boguchwały, oraz Paweł Starzyński. Na przełomie XVIII i XIX w. dobra boguchwalskie wraz z Błędową objęli w posiadanie Konarscy. W wieku XIX właścicielami wsi zostają najpierw Straszewscy, a po nich, spowinowaceni z nimi, Jędrzejowicze. Pod koniec XIX wieku dwór i obszar dworski zostaje sprzedany i rozparcelowany.

Parafia: Błędowa należała do parafii Zgłobień, później do Trzciany. W 1995 r. wydzielono z parafii Trzciana i erygowano nową parafię, Błędowę Zgłobieńską. Parafia posiada murowany kościół, pw. św. Wojciecha, wybudowany w 1982 r.