Początki wsi: Woliczka powstała w 1. poł. XV wieku. Została wydzielona z pokaźnego obszaru Świlczy i zasiedlona świleckimi osadnikami. Pierwotnie wieś nazywała się Wolą Wonarową (zwana też była Wolą Świniecką).

Właściciele: Woliczka od początku swego istnienia, do 2. poł. XVIII wieku związana była gospodarczo i prawnie ze Świlczą. Przez cały ten okres obydwie wsie należały do tych samych właścicieli. Po koniec XVIII wieku Woliczka przeszła w ręce Macieja Paszkowskiego. W XIX stuleciu dziedziczyły ją kolejno rodziny Wyszkowskich i Krupnickich. Krupniccy i skoligaceni z nimi Kirchnerowie utrzymali się na wolickim dworze aż do okresu międzywojennego (1. poł. XX w.).

Parafia: Wieś należy do parafii Świlcza. Od 1988 roku posiada kościół filialny pw. św. Józefa.