Początki wsi: Mrowla została założona w 2. poł. XIV wieku. Po dwóch próbach lokacji, z 1347 i 1352 r., ostania, dokonana w roku 1367, okazała się udaną. Założycielem wsi był król Kazimierz Wielki.

Właściciele: Mrowla była wsią królewską. Do pocz. XIX wieku dzieliła los sąsiednich Bratkowic. W XV – XVI wieku wchodziła w skład tenuty (dzierżawy) ropczyckiej. W XVII – XVIII stuleciu należała do kilkuwioskowego, tzw. starostwa bratkowskiego. W czasie zaboru, w pocz. XIX wieku, wieś nabyła od austriackiego rządu rodzina Stadnickich. W 2. poł. XIX wieku właścicielami Mrowli byli już Franciszek i Józefa Dolińscy. Po zakończeniu II wojny światowej majątek Dolińskich został upaństwowiony i rozparcelowany.

Parafia: Parafia powstała w 2. poł. XIV wieku. Do 1934 r. tworzyły ją: Mrowla, Bratkowice, Budy Głogowskie, Lipie, Zabajka. Obecnie w parafii pozostały: Mrowla i Lipie. Kościół murowany, neogotycki, wybudowany został w latach 1896 – 1900 (wg projektu krakowskiego architekta Sławomira Odrzywolskiego). Patronem kościoła parafialnego jest św. Łukasz Ewangelista.