Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Filarowski Stanisław - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzcianie 12-04-2019 Odsłon: 651
Kubas Krystyna - Dyrektor Przedszkola w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 522
Madej Dorota Elżbieta - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 537
Majka Adam - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie z siedzibą w Świlczy 30-04-2019 Odsłon: 661
Mazepa Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej 29-04-2019 Odsłon: 635
Oleszak Eliza - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza 30-04-2019 Odsłon: 532
Ostrowski Janusz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrowli 26-04-2019 Odsłon: 567
Pachorek Tadeusz - Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 725
Patruś Grzegorz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świlczy 30-04-2018 Odsłon: 1051
Piątek Benedykta - Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy 24-04-2019 Odsłon: 698
Potocki Krzysztof - Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie 30-04-2019 Odsłon: 506
Różańska Joanna - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bratkowicach 25-04-2019 Odsłon: 656
Rusin Danuta - Dyrektor Przedszkola w Świlczy 29-04-2019 Odsłon: 618
Smagała Zofia - Dyrektor Przedszkola w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 600
Smagała Zofia - Dyrektor Żłobka Gminnego w Trzcianie 29-04-2019 Odsłon: 531
Świderska Małgorzata - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce 08-04-2019 Odsłon: 536
Wasilewska-Naróg Barbara - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bratkowicach 30-04-2019 Odsłon: 490