Prawo lokalne

Zawiadomienia Wójta Gminy Świlcza

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6733.008.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 lipca 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na dz. nr ew. 621/11, 621/12, 621/13, 622/16 w miejscowości Rudna Wielka, gm. Świlcza, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pana Stanisława Sądej 03-07-2024 Odsłon: 41
RGP.6733.012.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 25 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4 kV w ramach zadania: ”Budowa stacji transformatorowej SN/nN w pobliżu istniejącej sieci energetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Błędowa Zgłobieńska 2”” na terenie działek(część) nr ewid.: 1082, 1238, 1105/2, 1105/1, 1104, 1103/2, 1102, 1103/1 w miejscowości Błędowa Zgłobieńska gm. Świlcza dla PGE Dystrybucja S.A Ul. Garbarska 21A 20-340 Lublin, Reprezentowanej przez Panią Marię Darowską-Anusik 25-06-2024 Odsłon: 41
RGP.6733.004.2024.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 10 czerwca 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworu w Trzcianie z przeznaczeniem na budynek Internatu wraz z infrastrukturą techniczną i zadaszonym miejscem gromadzenia odpadów oraz rozbiórką istniejących garaży na dz. nr ew. 903/7 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza, na rzecz: Powiatu Rzeszowskiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów 11-06-2024 Odsłon: 43
RGP.6733.010.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2024 r. o przekazaniu do uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.010.2024.AD dla inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108752R od km 1+220 do km 1+604 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną nr 108751R” na działkach 3758/2, 6660, 3523/2, 2802/2 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza dla Gminy Świlcza 07-06-2024 Odsłon: 45
RGP.6733.008.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2024 r. o przekazaniu do uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.008.2024.AD dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” na terenie działek(część) nr ewid.: 621/11, 621/12, 621/13, 622/16 w miejscowości Rudna Wielka gm. Świlcza dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle 07-06-2024 Odsłon: 51
RGP.6733.011.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 czerwca 2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego: Budowa odcinków sieci elektoenergetycznej SN 15 kV i nN oraz stacji transformatorowej napowietrznej SN/nN w ramach budowy stacji transformatorowej SN/nN w pobliżu istniejącej sieci energetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej Trzciana 2 na działkach nr 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 40, 61/1 w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza 06-06-2024 Odsłon: 47
RGP.6733.009.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1238, 1239 w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza na rzecz Janbox Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Litewskiej 33B, 35-302 Rzeszów 22-05-2024 Odsłon: 75
RGP.6733.007.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 maja 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę hali wraz z zapleczem jako realizacja zadania pod nazwą: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Dąbrowie na dz. nr ew. 1554, 1556/1 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 09-05-2024 Odsłon: 74
RGP.6733.009.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 kwietnia 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 1238, 1239 w miejscowości Woliczka, gm. Świlcza 30-04-2024 Odsłon: 129
RGP.6733.006.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na dz. nr ew. 2601/12, 2601/13, 2601/14, 2601/15, 2601/16, 2601/17, 2601/18 w miejscowości Świlcza, gm. Świlcza”, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pana Stanisława Sądej 23-04-2024 Odsłon: 77
RGP.6733.002.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.002.2024.WR dla inwestycji obejmującej budowę odcinka kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr ew. 1019, 1020, 1021/1, 1021/2, 1022/1, 1022/2, 1023/2, 1086/1, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1093, 1094, 1096, 1097, 3251, 3253, 3272, 3273, 3274, 3276, 3277, 3278, 3280, 3305, 3306, 3355/5 w miejscowości Mrowla, gm. Świlcza na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A., ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów 19-04-2024 Odsłon: 94
RGP.6733.003.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 16 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek(część) nr ewid.: 5450/2, 5450/1, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5461/3, 5461/4 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło reprezentowanej przez Pana Andrzeja Zabawskiego 16-04-2024 Odsłon: 82
RGP.6733.035.2023.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice odcinek ST19” na terenie działek(część) o nr ew. gr. 3928/1, 3929, 3933, 3934/1, 3894/2, 3895/2, 3941, 3942/1, 3944/1, 3946, 3947, 3948, 3950, 3951, 3953/1, 3954/1, 3955, 3956, 3957, 3958/1, 3959, 3960, 3903, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 12-04-2024 Odsłon: 104
RGP.6733.001.2024.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 11 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę przyłącza energetycznego i instalacji oświetlenia w miejscowości Trzciana na dz. nr ew. 884/2, 906, 908, 910/1, 2035/1 w miejscowości Trzciana, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 11-04-2024 Odsłon: 111
RGP.6733.034.2023.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa oświetlenia drogi gminnej (dz. nr ewid. 3903) w miejscowości Bratkowice” na terenie działek o nr ew. gr. 4022/3, 4021/2, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4014, 4013, 4008, 4007/2, 3495/2, 3492/2, 3491/2, 3488/2, 3487/2, 3467/2, 3466/2, 3464/2, 3462/2, 3458/2, 3456/2, 3454/2, 3903, położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza” dla Gminy Świlcza 36-072 Świlcza 168 10-04-2024 Odsłon: 80
RGP.6733.007.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2024 r. o przesłaniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół w Dąbrowie na dz. nr ew. 1554, 1556/1 w miejscowości Dąbrowa, gm. Świlcza na rzecz Gminy Świlcza, 36-072 Świlcza 168 09-04-2024 Odsłon: 94
RGP.6733.005.2024.WR: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 6831/1, 6831/3, 6831/4, 6831/5, 6831/6, 6831/7, 6831/9, 2652 w miejscowości Bratkowice, gm. Świlcza na rzecz Pani Ewy Kamuda, zam. ul. Reginisa 6/51, 35-513 Rzeszów 09-04-2024 Odsłon: 94
RGP.6733.006.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 marca 2024r. o przekazaniu do uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.006.2024.AD dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym” na terenie działek(część) nr ewid.: 2601/12, 2601/13, 2601/14, 2601/15, 2601/16, 2601/17, 2601/18 w miejscowości Świlcza gm. Świlcza 23-03-2024 Odsłon: 99
RGP.6733.004.2024.EŁ: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 marca 2024r. o przekazaniu do uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.004.2024.EŁ dla inwestycji p.n.: „Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnego dworu w Trzcianie z przeznaczeniem na budynek Internatu wraz z infrastrukturą techniczną” na terenie działki(część) nr ewid.: 903/7 w miejscowości Trzciana gm. Świlcza 23-03-2024 Odsłon: 95
RGP.6733.003.2024.AD: Zawiadomienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 marca 2024 r. o przekazaniu do uzgodnień decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RGP.6733.003.2024.AD dla inwestycji p.n.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na terenie działek(część) nr ewid.: 5450/2, 5450/1, 5459/1, 5460/1, 5461/12, 5461/2, 5461/3, 5461/4 w miejscowości Bratkowice gm. Świlcza 23-03-2024 Odsłon: 101