Prawo lokalne

Zarządzenia 2015

Tytuł Odsłony
Zarządzenie Nr 109.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku Odsłon: 614
Zarządzenie Nr 102.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej w ogólnokrajowym referendum wyznaczonym na dzień 6 września 2015 r.015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza Odsłon: 605
Zarządzenie Nr 100.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Świlcza Odsłon: 634
Zarządzenie Nr 94.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynajmowania i użyczania pomieszczeń w budynkach Domów Ludowych, Domów Strażaka i Pawilonie Sportowym Odsłon: 682
Zarządzenie nr 89/2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez osoby fizyczne lub prawne z własnych środków na terenie Gminy Świlcza Odsłon: 726
Zarządzenie Nr 84.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Świlcza tj. na stanowisko ds. kadr, płac oraz obsługi Rady Gminy Odsłon: 616
Zarządzenie Nr 76.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Świlcza, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce Odsłon: 679
Zarządzenie Nr 57.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania i użyczania pomieszczeń w budynkach Domów Ludowych, Domów Strażaka i Pawilonie Sportowym Odsłon: 629
Zarządzenie Nr 40.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania na terenie Gminy Świlcza w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku Odsłon: 629
Zarządzenie Nr 35.2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 13 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Odsłon: 625
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich, które odbędą się 19 kwietnia 2015 r. oraz regulaminu pracy tych komisji. Regulamin Sołeckich Komisji Wyborczych – załącznik do Zarządzenia Nr 27/2015 roku z dnia 23 marca 2015 roku Odsłon: 632
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie Regulaminu Wspólnego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Gminy Świlcza, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce Odsłon: 644
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 24 lutego 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Świlcza Odsłon: 640
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej Odsłon: 649