Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2018 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji pdf 224.16 KB Bogdan Dworak
Zarządzenie Nr 157.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok pdf 286.40 KB Bogdan Dworak
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 157.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2018 r. - PROJEKT „Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” pdf 323.26 KB Bogdan Dworak
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 157.2018 Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 października 2018 r. - ANKIETA KONSULTACYJNA w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na 2019 rok pdf 297.76 KB Bogdan Dworak
Protokół z przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Świlcza z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 pdf 428.42 KB Bogdan Dworak
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 09 październik 2018 08:46 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 09 październik 2018 08:47 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 06 listopad 2018 14:16 Bogdan Dworak
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 07 listopad 2018 09:09 Bogdan Dworak