Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
RGP.6220.1.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 29 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na budowie sześciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z budynkami gospodarczo-składowymi na działkach nr ewidencji gruntu: 3981, 3982/1, 3984/1, 3985/1, 3986/1, 3983, 3984/2, 3984/3 położonych w miejscowości Bratkowice, gmina Świlcza 01-02-2021 Odsłon: 155
RGP.6220.1.2021: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 stycznia 2021 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o nr ewid.: 752/2, 764, 765, 766, w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza 27-01-2021 Odsłon: 168
RGP.6220.12.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 grudnia 2020 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących 17-12-2020 Odsłon: 156
RGP.6220.06.2020: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 4 grudnia 2020 r. informujące o wycofaniu wniosku Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej dotyczącego procedowania "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r." 10-12-2020 Odsłon: 191
RGP.6220.07.2019: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 28 października 2020 r. o przesłaniu uzupełnienia raportu do organu opiniującego w sprawie dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą: „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla-Gieroń w miejscowości Mrowla i Bratkowice, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” 28-10-2020 Odsłon: 171
RGP.6220.04.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 27 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG” 27-10-2020 Odsłon: 207
RGP.6341.13.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu w miejscowości Dąbrowa 05-10-2020 Odsłon: 201
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 października 2020 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: “Punkt zbierania odpadów złomu, na działce o nr ewid.: 181 w obrębie geodezyjnym 0009 Trzciana” 05-10-2020 Odsłon: 194
RGP.6341.12.2020: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego w związku z przebudową drogi gminnej nr 108752R 02-10-2020 Odsłon: 204
RGP.6220.4.2020: Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 września 2020 r. zawiadamiające o zebraniu materiału dowodowego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stacji paliw płynnych i przebudowa stacji dystrybucji gazu LPG 01-10-2020 Odsłon: 200