Prawo lokalne

Uchwały podjęte w 2024 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LXXV/605/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie rozpatrzenia petycji bez rozpatrzenia Odsłon: 62
Uchwała Nr LXXV/604/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Odsłon: 86
Uchwała Nr LXXV/603/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Świlcza w Zgromadzeniu Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” Odsłon: 81
Uchwała Nr LXXV/602/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę nr II/18/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie wyboru delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Odsłon: 79
Uchwała Nr LXXV/601/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr LVIII/452/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Świlcza na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Świlcza, trybu postępowania w sprawie jej udzielania oraz sposobu rozliczania Odsłon: 79
Uchwała Nr LXXV/600/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość w drodze bezprzetargowej Odsłon: 78
Uchwała Nr LXXV/599/2024 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Rudna Wielka „Przy zbiorniku II." Odsłon: 83
Uchwała Nr LXXV/598/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Dworzysko” w miejscowości Rudna Wielka i Świlcza Odsłon: 92
Imienny wykaz głosowań radnych na LXXV Sesji Rady Gminy Świlcza VIII kadencji w dniu 15 stycznia 2024 r. Odsłon: 93