Ochrona środowiska

Ochrona środowiska - obwieszczenia

Tytuł Opublikowano Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.06.2018 z dnia 18.01.2019r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa istniejącego zakładu przetwórstwa mięsnego na działce nr ewid. 1069/5 w Świlczy” 18-01-2019 Odsłon: 422
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza znak: RGP.6220.09.2017 z dnia 06.07.2018r., o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Mrowla – Gierdam” 06-07-2018 Odsłon: 399
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4207.17.5.2017.KR.18, o wydaniu decyzji, którą umorzono postepowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przbudowa drogi gminnej Nr 108761R od km 0+000 do km 0+579,98 o dł. 578,98, przebudowa drogi gminnej Nr 137100R od km 0+000 do km 0+208,39 o dł. 208,39m, łączna długość 788,37m, budowa obiektu mostowego wraz z rozbiórką na działkach 2657/2, 2663, 2661, 2658/2, 2391/7, 2638/2, 2637/2, 2636/2, 2391/5, 2631/2, 2630/7, 2391/3, 2630/2, 2392, 2393/2, 2408/11, 2406, 2405 obręb Mrowla oraz działkach nr 439/2, 456/2, 437/4, 456/3 obręb Świlcza w miejscowościach Świlcz, Mrowla w gminie Świlcza" 03-07-2018 Odsłon: 527
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa” 08-01-2018 Odsłon: 404
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza (Strefa Aktywności Gospodarczej) poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej , sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. Odprowadzenie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa” 08-01-2018 Odsłon: 417
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 października 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „ Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Świlcza poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Świlczy dz. 1079/2, 1079/3, 1079/4 w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, dróg dojazdowych ze zjazdami na drogi powiatowe, Zad. 2. odprowadzanie ścieków sanitarnych z Gminy Świlcza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa.” 17-10-2017 Odsłon: 1029
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20 września 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie infrastruktury kolejowej realizowanego w ramach projektu "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej". 20-09-2017 Odsłon: 432
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Bratkowice gmina Świlcza". 17-08-2017 Odsłon: 771
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów - Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"". 12-08-2017 Odsłon: 482
Obwieszczenie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 12 sierpnia 2017 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia trenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszów w strefie Rzeszów - Dworzysko z wyłączeniem terenów inwestycyjnych należących do Powiatu Rzeszowskiego - w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko"". (2) 12-08-2017 Odsłon: 461