Protokoły z sesji Rady Gminy Świlcza

 

Uchwała nr XV/103/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 grudnia 2015 r. - Statut Gminy Świlcza - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 1 lutego 2016 r. (tekst ujednolicony)

 

Uwaga: Dokument do pobrania w zakładce ZAŁĄCZNIKI

    
 

Podkategorie