Wybory sołtysów i członków rad sołeckich - 01.09.2024 r.

Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
w Gminie Świlcza

Informacja dotycząca wyborów

Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Głosowanie odbędzie się 1 września 2024 r. 
w godzinach od 8:00 do 16:00 
w siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

Tytuł Wytworzony Odsłony
Zarządzenie Nr 140/2024 Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa i Członków Rad Sołeckich w sołectwach Błędowa Zgłobieńska i Dąbrowa Gminy Świlcza w wyborach zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. 19-07-2024 Odsłon: 11
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów oraz członków rad sołeckich w Gminie Świlcza zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. 20-06-2024 Odsłon: 114
Zarządzenie Nr 111/2024 Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich w Gminie Świlcza 19-06-2024 Odsłon: 126