Tytuł

Numer mpzp

Pow. ha

Obowiązuje od

Link do uchwały

Link do mapy

Uchwała Nr LXII/481/2018 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2016 w miejscowości Świlcza

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2016 w miejscowości Świlcza

1/2016

4,3

2018-09-07

http://www.bip.swilcza.com.pl/index.php/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/vii-kadencja-2014-2018/uchwaly-podjete-w-2018-roku?task=article.downloadAttachment&id=2593&version=7636

https://tiny.pl/tm7sx

 

Uchwała Nr XXXIII/212/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany nr 1 miejscoweqo planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99 w Trzcianie

Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99 w Trzcianie

Zmiana nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 50/99

2,5

2017-02-11

http://www.swilcza.com.pl/images/bip/uchwaly/2016/Uchwala.212.XXXIII.2016-12-20.pdf

https://tiny.pl/tm7bn

 

Uchwała nr XXVII/183/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006 w miejscowościach Świlcza i Rudna Wielka

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2006

47,3

2016-09-24

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/3001/akt.pdf

https://tiny.pl/tm7bk

 

Uchwała nr XXV/171/2016 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza

 

1,6

2016-08-02

http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/WDU_R/2016/2554/akt.pdf

https://tiny.pl/tm7bs

 

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 4/2006 w miejscowości Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 4/2006 w miejscowości Świlcza

4/2006

47,1

2014-09-24

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_4_2006_uchwala_IX_64_2011.pdf

https://tiny.pl/tm7bz

 

Uchwała Nr XXVI/206/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 3 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2009 w miejscowości Trzciana – cz. I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/2009 w miejscowości Trzciana - cz. I

3/2009

27,6

2012-12-02

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_3_2009_uchwala_XXVI_206_2012.pdf

https://tiny.pl/tm7b3

 

Uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2010 dla części obszaru Gminy Świlcza, obejmującego teren o powierzchni ok. 4 ha położony w północnej części miejscowości Bratkowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/2010 dla części obszaru Gminy Świlcza, obejmujący teren o powierzchni ok. 4 ha położony w północnej części miejscowości Bratkowice

2/2010

3,9

2012-11-07

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_2_2010_uchwala_XXIV_191_2012.pdf

https://tiny.pl/tm7zq

Uchwała Nr XVIII/130/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza - 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2010 terenu położonego w miejscowości Świlcza -1

1/2010

61,0

2012-04-21

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_2010_uchwala_XVIII_130_2012.pdf

https://tiny.pl/tm7z7

 

Uchwała Nr XLVII/447/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2007 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2007 w miejscowości Świlcza i Rudna Wielka

1/2007

120,1

2011-02-04

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_2007_uchwala_XLVIII_447_2010.pdf

https://tiny.pl/tm7zf

 

Uchwała Nr XLII/382/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 10/2006 w miejscowości Bratkowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 10/2006 w miejscowości Bratkowice

10/2006

0,8

2010-07-07

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_10_2006_uchwala_XLII_382_2010.pdf

https://tiny.pl/tm9cc

 

Uchwała Nr XV/136/2007 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 9/2006 w miejscowości Bratkowice

9/2006

5,2

2008-03-31

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_9_2006_uchwala_XV_136_2007.pdf

https://tiny.pl/tm9cf

 

Uchwała Nr XXIV/204/2005 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 01/2004 we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 01/2004 we wsi Świlcza

01/2004

3,3

2006-06-04

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_01_2004_uchwala_XXIV_204_2005.pdf

https://tiny.pl/tm9f4

 

Uchwała Nr XXVI/214/2005 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Mrowla

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/2005 w miejscowości Mrowla

1/2005

1,3

2005-09-05

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXVI_214_2005.pdf

https://tiny.pl/tm9fk

 

Uchwała Nr IX/84/2003 Rady Gminy Świlcza z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 7/02 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Świlcza

7/02

2,9

2003-12-13

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_IX_84_2003.pdf

https://tiny.pl/tm9f2

 

Uchwała Nr IV/38/2003 Rady Gminy Świlcza z dnia 21 marca 2003 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2002 pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5/2002 pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej we wsi Świlcza

5/2002

0,3

2003-05-01

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_5_2002_uchwala_IV_38_2003.pdf 

https://tiny.pl/tm9f8

 

Uchwała Nr XXIX/306/2002 Rady Gminy Świlcza z dnia 9 października 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/01 we wsi Błędowa Zgłobieńska

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/01 terenu pod boisko sportowe we wsi Błędowa Zgłobieńska

2/01

1,7

2002-12-19

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_2_01_uchwala_XXIX_306_2002.pdf

https://tiny.pl/tm9fv

Uchwała Nr XVIII/187/2001 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 46/99 we wsi Mrowia i Nr 80/99 we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 46/99 terenów pod cmentarz w miejscowości - Mrowla

46/99

4,2

2001-08-10

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_46_80_99_uchwala_XVIII_187_2001.pdf

https://tiny.pl/tm9f3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 80/99 terenu pod rozbudowę cmentarza w miejscowości Świlcza

80/99

1,4

2001-08-10

https://tiny.pl/tm9fb

 

Uchwała Nr XV/140/2000 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 września 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

1/99

5,7

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm95h

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

2/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95x

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

3/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95l

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 4/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

4/99

0,6

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95n

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 5/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

5/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm95k

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 6/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

6/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm952

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 8/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

8/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm98x

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 9/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

9/99

2,8

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 10/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

10/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 11/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

11/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9jj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 12/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Bratkowice

12/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9jp

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 13/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

13/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 14/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

14/99

0,3

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm9jk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 15/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

15/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 16/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

16/99

1,0

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j6

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 17/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

17/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9jb

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 18/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

18/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9j3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 19/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

19/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9ph

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 20/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

20/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9pq

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 21/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

21/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9lf

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 22/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

22/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9l5

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 23/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

23/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9nv

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 24/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

24/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9nb

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 25/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Woliczka

25/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9nz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 26/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

26/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9n3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 27/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

27/99

0,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kh

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 28/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

28/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kq

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 29/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

29/99

0,1

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm9kx

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 30/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Błędowa Zgłobieńska

30/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kg

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 43/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Mrowla

43/99

0,7

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kc

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 44/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Mrowla

44/99

2,0

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kd

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 45/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Mrowla

45/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kj

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 48/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

48/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kl

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 49/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

49/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9k4

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 51/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

51/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 52/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

52/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9k8

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 53/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

53/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9kv

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 54/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

54/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm9k3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 55/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Trzciana

55/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm929

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 57/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

57/99

4,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92w

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 58/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

58/99

0,9

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92c

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 59/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

59/99

1,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92d

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 60/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

60/99

1,6

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm92f

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 61/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

61/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm925

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 62/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

62/99

1,0

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92j

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 63/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

63/99

1,6

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92p

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 64/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Dąbrowa

64/99

1,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92l

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 66/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

66/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm924

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 67/99  terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

67/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92n

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 68/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

68/99

0,5

2000-11-27

https://tiny.pl/tm922

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 70/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Rudna Wielka

70/99

1,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm928

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 71/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

71/99

0,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92s

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 74/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

74/99

1,1

2000-11-27

https://tiny.pl/tm926

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 75/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

75/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92v

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 76/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

76/99

0,3

2000-11-27

https://tiny.pl/tm92z

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 77/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

77/99

0,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm923

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 82/99 terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

82/99

1,2

2000-11-27

https://tiny.pl/tm98g

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 83/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

83/99

5,8

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_84_99_uchwala_XV_140_2000.pdf

https://tiny.pl/tm98t

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 84/99 terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości - Świlcza

84/99

1,4

2000-11-27

https://tiny.pl/tm987

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 85/99

85/99

1,3

2000-11-27

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_85_86_99_uchwala_XV_141_2000.pdf

https://tiny.pl/tm98r

 

Uchwała Nr II/9/98 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/98 terenu kaplicy kościelnej we wsi Świlcza - Kamyszyn

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 3/98 terenu kaplicy kościelnej we wsi Świlcza - Kamyszyn

3/98

0,2

1998-11-26

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_3_98_uchwala_II_9_98.pdf

https://tiny.pl/tm958

 

Uchwała Nr XXXII/225/98 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/98 we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/98 terenu kompleksu handlowo - administracyjnego z parkingiem we wsi Świlcza

1/98

1,5

1998-07-14

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_1_98_uchwala_XXXII_225_98.pdf

https://tiny.pl/tm95v

 

Uchwała Nr XXXII/226/98 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/98 - terenu kontenerowej stacji paliw i usług nieuciążliwych we wsi Świlcza

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/98  -  terenu kontenerowej stacji paliw i usług nieuciążliwych we wsi Świlcza

2/98

0,8

1998-07-14

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_2_98_uchwala_XXXII_226_98.pdf

https://tiny.pl/tm956

 

Uchwała Nr XXVII/195/97 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu urządzeń i obiektów obsługi komunikacji we wsi Dąbrowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 4/97 terenu urządzeń i obiektów obsługi komunikacji we wsi Dąbrowa

4/97

1,9

1997-12-26

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXVII_195_97.pdf

https://tiny.pl/tm95b

 

Uchwała Nr XXVII/196/97 Rady Gminy Świlcza z dnia 27 listopada 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu kaplicy cmentarnej i parkingu z dojazdem we wsi Mrowla

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 1/97 terenu kaplicy cmentarnej, parkingu z dojazdem we wsi Mrowia

1/97

0,2

1997-12-26

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXVII_196_97.pdf

https://tiny.pl/tm91h

 

Uchwała Nr XXV/186/97 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza we wsi Woliczka

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr 2/97 terenu cmentarza we wsi Woliczka

2/97

3,0

1997-08-14

http://swilcza.jocgis.pl/uchwaly/MPZP_uchwala_XXV_186_97.pdf

https://tiny.pl/tm953

 
Sesja Rady Gminy Świlcza - transmisja na żywo

 

Szanujemy prywatność użytkowników portalu www.bip.swilcza.com.pl, pragniemy, aby korzystając z naszej witryny czuli się bezpiecznie.

Kiedy wchodzisz na strony naszej witryny, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane pliki tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli pliki tekstowe wysyłane przez nasz serwer. Służą one zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, ustawionego przez użytkowników, np. rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.

Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy.

W każdym momencie możesz wyłączyć możliwość zapisywania wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia dot. ciasteczek albo je usunąć?

Podkategorie