Prawo lokalne

Obwieszczenia z zewnątrz

Tytuł Odsłony
Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi". Odsłon: 248
Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka , szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91. Odsłon: 246
Obwieszczenie z dnia 20 listopada 2014 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – o planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego. Odsłon: 247
Obwieszczenie z dnia 6 listopada 2014 r. Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie – o wydaniu przez ww. Organ postanowienia rozstrzygającego zażalenie strony na postanowienie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 października 2014 L znak: RGM.6733.003.2014 wydane w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania dotyczącego lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-RZE5004 B w Dąbrowie. Odsłon: 246
Obwieszczenie z dnia 4 września 2014 r. Marszałka Wojewody Podkarpackiego – o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wykonanie urządzeń wodnych na szczególne korzystanie z wód dla inwestyc] pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093.00 do km 11+402.31 odcinek od węzła Świlcza (OK 4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"; o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku. Odsłon: 251
Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 "Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych". Odsłon: 278
Informacja z dnia 12 sierpnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski - Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 "Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych". Odsłon: 229
Obwieszczenie z dnia 29 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – udzielenie pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów, Szlak Sędziszów Małopolski -Trzciana od km 133.600 do km 142.400 linii kolejowej nr 91 „Etap II - Budowa linii potrzeb nietrakcyjnych”. Odsłon: 241
Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – wszczęcie postępowania: „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Dębica Pustynia" - Rzeszów węzeł "Rzeszów Zachodni" km 537+550 - 570+300 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi". Odsłon: 276
Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł „Rzeszów Zachodni” – węzeł „Rzeszów Centralny” km 570+300,00 – 574+313,44”. Odsłon: 279
Obwieszczenie z dnia 14 lipca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – wydanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku „węzeł Rzeszów Zachodni” – „węzeł Świlcza” od km 0+717,63 - 5+093,00 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , budowlami i urządzeniami budowlanymi", w części dotyczącej budowy ekranów akustycznych i antyolśnieniowych oraz ogrodzeń drogi, na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Odsłon: 264
Obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa Łańcut: Zad. 15, 16 - Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+262 do km 586+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585+616 do km 585+752”. Odsłon: 268
Obwieszczenie z dnia 2 maja 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego na odcinku Machowa – Łańcut; Zad. 15, 16 – Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 oraz chodnika po lewej stronie DK4. Odsłon: 252
Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2014 r. Wojewody podkarpackiego - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł "Rzeszów Zachodni" (przecięcie z S-19) - węzeł "Rzeszów Centralny" (przecięcie z DK-9) km 570+300,00 - 574+313,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi". Odsłon: 244
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 18 marca 2014 r. - Natura 2000 Puszcza Sandomierska. Odsłon: 243
Obwieszczenie z dnia 14 stycznia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, szklak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400". Odsłon: 243
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 31.12.2013 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Sędziszów Małopolski – Trzciana od km 133,600 do km 142,400". Odsłon: 245
Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2013 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, etap III, szklak Sędziszów Małopolski-Trzciana od km 133,600 do km 142,400". Odsłon: 255
Obwieszczenie z dnia 9 grudnia 2013 r. Wojewody Podkarpackiego w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143,900 do km 154,900 linii nr 91". Odsłon: 253
Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków-Rzeszów, szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143,900 do km 154,900 linii nr 91". Odsłon: 273