Prawo lokalne

Obwieszczenia z zewnątrz

Tytuł Opublikowano Odsłony
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 20.07.2015r. o przekazaniu dokumentacji oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice”. 20-09-2015 Odsłon: 524
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.07.2015r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91” oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933. 20-07-2015 Odsłon: 474
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 17.06.2015r. o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91" oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933. 17-06-2015 Odsłon: 498
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 22.05.2015r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. 22-05-2015 Odsłon: 460
Informacja Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 15.05.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”. 15-05-2015 Odsłon: 481
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg i krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego na odcinku Machowa - Łańcut ; Zad. 15, 16 - Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 585+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585 + 616 do km 585 + 752”. 24-04-2015 Odsłon: 530
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem raz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanym”. 24-04-2015 Odsłon: 456
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - RZE5004 B. 10-04-2015 Odsłon: 557
Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2015 r. Wojewody Podkarpackiego – o przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91" oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933, na działkach nr ewid.: - 1128/5, 1706 obręb Rudna Wielka; - 829, 996/1 obręb Pogwizdów Nowy; - 355/1 obręb Miłocin; - 1,451/13,451/27,451/28,451/29,487/8,85,90,481/4,481/5 obręb 213 Baranówka”. 07-04-2015 Odsłon: 467
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju – w sprawie zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 4 polegająca na budowie chodników oraz ciągu pieszo - jezdnego na odcinku Machowa - Łańcut Zad. 15, 16 – Budowa ciągu pieszo - jezdnego w miejscowości Świlcza po prawej stronie DK 4 od km 85+562 oraz chodnika po lewej stronie DK 4 od km 585 + 616 do km 585 + 752”. 24-03-2015 Odsłon: 469
Obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r. – w sprawie „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego nr c0000469_POD_A_Rudna_Wielka sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 1706 obręb Rudna Wielka na terenie gminy Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach projektu: POIiŚ 7.1-36.2 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej nr L91 zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I”. 05-03-2015 Odsłon: 479
Obwieszczenie z dnia 3 marca 2015 r. – w sprawie „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego nr c0001178_POD_A_Trzciana sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 799 obręb Trzciana na terenie gminy Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach projektu: POIiŚ 7.1-36.2 „Budowa infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej nr L91 zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I”. 03-03-2015 Odsłon: 518
Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony narażenia, do postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego. 27-02-2015 Odsłon: 466
Obwieszczenie z dnia 11 lutego 2015 r. o zebraniu dowodów – w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: "Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego nr 0000469_POD_A_Rudna_Wielka sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej, na działce nr ewid. 1706 obręb Rudna Wielka na terenie gminy Świlcza, na terenie kolejowym zamkniętym, w ramach projektu: POliŚ 7.1-36.2 "Budowa infrastruktury systemu GSM-R na linii kolejowej nr L91 zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I". 11-02-2015 Odsłon: 487
Obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2015 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z prze b udową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków Rzeszów, etap III, Stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni od km 149.700 do km 154.900 linii nr 91" oraz budowa: sieci teletechnicznej (od km 155.460 - 155.600, od km 155.650 - 155.660 oraz od km 156.400 - 156.465) i linii kablowej przyłącza nN zasilającą SKP poprzez złącze kablowe w km 154.933. 31-01-2015 Odsłon: 453
Obwieszczenie z dnia 28 stycznia 2015 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie – w związku z powiadomieniem przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją, dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. 28-01-2015 Odsłon: 464
Obwieszczenie z dnia 27 stycznia 2015 r. Starostwa Powiatowego w Rzeszowie – Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. 27-01-2015 Odsłon: 464
Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2015 r. Wojewody Podkarpackiego – o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji pn.: "Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Szlak Trzelana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka, szlak Rudna Wielka - Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91. 19-01-2015 Odsłon: 499
Obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa drogi ekspresowej S-19 od km 5+093,00 do km 11+402,31 odcinek od węzła Świlcza (DK4) bez węzła do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi". 23-12-2014 Odsłon: 468
Obwieszczenie z dnia 17 grudnia 2014 r. Wojewody Podkarpackiego – w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III. Szlak Trzciana-Rudna Wielka, stacja Rudna Wielka , szlak Rudna Wielka-Rzeszów Zachodni; od km 143.900 do km 154.900 linii nr 91. 17-12-2014 Odsłon: 433