Uchwały podjęte w 2012 r.

Uchwały podjęte w 2012 roku

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za 2011 rok Odsłon: 240
Uchwała Nr XXIII/171/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Świlcza w roku 2011 Odsłon: 245
Uchwała Nr XXIII/170/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie planu sieci – prowadzonych przez Gminę Świlcza - publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów Odsłon: 236
Uchwała Nr XXII/169/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla "in blanco" Odsłon: 246
Uchwała Nr XXII/168/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnej Odsłon: 241
Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie planu sieci, prowadzonych przez Gminę Świlcza, publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Odsłon: 243
Uchwała Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie planu sieci – prowadzonych przez Gminę Świlcza - publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów oraz ustalenia granic ich obwodów Odsłon: 227
Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 244
Uchwała Nr XXI/164/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Odsłon: 240
Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej Odsłon: 244
Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 maja 2012 r. uchylająca uchwały w sprawie przekształcenia oraz zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Błędowej Zgłobieńskiej Odsłon: 237
Uchwała Nr XX/161/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Świlcza za rok 2011 Odsłon: 235
Uchwała Nr XX/160/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 Odsłon: 249
Uchwała Nr XX/159/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie regulaminu Targowiska „Mój Rynek” zlokalizowanego na działce Nr 886 w Bratkowicach w Gminie Świlcza Odsłon: 240
Uchwała Nr XX/158/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie użyczenia nieruchomości komunalnych Odsłon: 246
Uchwała Nr XX/157/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 243
Uchwała Nr XX/156/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 255
Uchwała Nr XX/155/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Odsłon: 233
Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Odsłon: 232
Uchwała Nr XX/153/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 230
Uchwała Nr XX/152/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2012 Odsłon: 243
Uchwała Nr XIX/151/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok” Odsłon: 250
Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego „Wisłok” Odsłon: 238
Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy Odsłon: 225
Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie opinii o proponowanej zmianie granic Gminy Świlcza polegającej na wyłączeniu z jej obszaru sołectwa Rudna Wielka i włączeniu obszaru tego sołectwa do Gminy Rzeszów Odsłon: 240