Uchwały podjęte w 2014 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LIX/471/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Świlcza w prawo własności oraz wysokości stawki procentowej tej bonifikaty Odsłon: 668
Uchwała Nr LIX/470/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 689
Uchwała Nr LVIII/469/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Świlcza Odsłon: 668
Uchwała Nr LVIII/468/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnej z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia związanej z tym umowy Odsłon: 663
Uchwała Nr LVIII/467/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 675
Uchwała Nr LVIII/466/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa Odsłon: 658
Uchwała Nr LVIII/465/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Świlcza w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 Odsłon: 675
Uchwała Nr LVIII/464/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza Odsłon: 681
Uchwała Nr LVIII/463/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 680
Uchwała Nr LVIII/462/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 654
Uchwała Nr LVIII/461/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 627
Uchwała Nr LVIII/460/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Świlcza na 2014 rok Odsłon: 661
Uchwała Nr LVIII/459/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 672
Uchwała Nr LVIII/458/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 675
Uchwała Nr LVII/457/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Odsłon: 636
Uchwała Nr LVII/456/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 665
Uchwała Nr LVII/455/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Świlcza do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Świlcza na 2014 rok Odsłon: 655
Uchwała Nr LVII/454/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 650
Uchwała Nr LVII/453/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 610
Uchwała Nr LVII/452/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 654
Uchwała Nr LVII/451/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Rzeszowskim dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin wraz z budową chodnika” współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: „Narodowy program budowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój” Odsłon: 672
Uchwała Nr LVI/450/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 653
Uchwała Nr LVI/449/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 1388R relacji Trzciana – Nosówka - Zwięczyca Odsłon: 689
Uchwała Nr LVI/448/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 644
Uchwała Nr LVI/447/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych Odsłon: 625