Uchwały podjęte w 2014 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr LVI/446/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 244
Uchwała Nr LVI/445/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 251
Uchwała Nr LVI/444/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 230
Uchwała Nr LVI/443/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 243
Uchwała Nr LV/442/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów oraz pozostałymi Gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, zwanego Umową Partnerską oraz zabezpieczenia wkładu własnego w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji zamówień uzupełniających w ramach Zadania pn.: „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego” Odsłon: 243
Uchwała Nr LV/441/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Świlcza na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Odsłon: 252
Uchwała Nr LV/440/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 2/2014 w miejscowości Bzianka Odsłon: 244
Uchwała Nr LV/439/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych w drodze bezprzetargowej Odsłon: 235
Uchwała Nr LV/438/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie obciążenia komunalnej nieruchomości gruntowej Odsłon: 254
Uchwała Nr LV/437/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 247
Uchwała Nr LV/436/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym 2014 Odsłon: 244
Uchwała Nr LV/435/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na oświetlenie w technologii LED w Błędowej Zgłobieńskiej, Bratkowicach, Dąbrowie, Mrowli, Rudnej Wielkiej i Woliczce gm. Świlcza” Odsłon: 241
Uchwała Nr LV/434/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 251
Uchwała Nr LV/433/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 228
Uchwała Nr LV/432/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 243
Uchwała Nr LV/431/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 245
Uchwała Nr LV/430/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 247
Uchwała Nr LIV/429/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej Odsłon: 249
Uchwała Nr LIV/428/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej Odsłon: 251
Uchwała Nr LIV/427/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych Odsłon: 243
Uchwała Nr LIV/426/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Rzeszowskiego realizacji zadania publicznego Odsłon: 249
Uchwała Nr LIV/425/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco” Odsłon: 245
Uchwała Nr LIV/424/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza Odsłon: 239
Uchwała Nr LIV/423/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Świlcza na rok 2014 Odsłon: 240
Uchwała Nr LIV/422/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Świlczy z siedzibą w Trzcianie” za 2013 rok Odsłon: 252