Uchwały podjęte w 2010 r.

Tytuł Odsłony
Uchwała Nr XLV/415/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa” Odsłon: 201
Uchwała Nr XLV/414/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Bzianka” Odsłon: 205
Uchwała Nr XLV/413/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Błędowa Zgłobieńska” Odsłon: 201
Uchwała Nr XLV/412/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą: „Kształtowanie centrum wsi Mrowla – II etap” Odsłon: 209
Uchwała Nr XLV/411/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na finansowanie zadania p.n.: „Remonty dróg gminnych w 2010 r. w Gminie Świlcza” Odsłon: 213
Uchwała Nr XLV/410/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 199
Uchwała Nr XLV/409/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świlcza oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze Odsłon: 209
Uchwała Nr XLV/408/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu stosowania ulg w postaci umarzania oraz odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilny przypadających gminie lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg Odsłon: 237
Uchwała Nr XLV/407/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Odsłon: 213
Uchwała Nr XLV/406/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 207
Uchwała Nr XLIV/405/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedlu i w Bratkowicach - Skworca i Blich” Odsłon: 219
Uchwała Nr XLIV/404/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Świlcza Odsłon: 210
Uchwała Nr XLIV/403/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży komunalnych nieruchomości gruntowych Odsłon: 210
Uchwała Nr XLIV/402/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Świlcza do kategorii dróg gminnych Odsłon: 208
Uchwała Nr XLIV/401/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Świlcza” Odsłon: 211
Uchwała Nr XLIV/400/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Odsłon: 213
Uchwała Nr XLIII/399/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 197
Uchwała Nr XLIII/398/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 207
Uchwała Nr XLIII/397/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie operacji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Świlczy - Osiedlu i w Bratkowicach - Skworca i Blich” Odsłon: 203
Uchwała Nr XLIII/396/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych Odsłon: 200
Uchwała Nr XLIII/395/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Rzeszowie z linii kredytowych CEB/EIB na finansowanie zadania p.n.: „Modernizacja stadionu sportowego w Bratkowicach II etap - roboty w 2010r.” Odsłon: 212
Uchwała Nr XLIII/394/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2010 Odsłon: 211
Uchwała Nr XLIII/393/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu Odsłon: 204
Uchwała Nr XLIII/392/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości komunalnych z jednoczesnym odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia, związanej z tym, umowy Odsłon: 206
Uchwała Nr XLIII/391/2010 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 5/2006 w miejscowościach Świlcza i Trzciana Odsłon: 194