Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świlcza - 20.08.2017 r.

Tytuł Opublikowano
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy ŚwiIcza przeprowadzonych w dniu 20 sierpnia 2017 r. 21-08-2017
Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 12, utworzonym dla wyboru Rady Gminy Świlcza sporządzone dnia 20 sierpnia 2017 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Świlczy 20-08-2017
Protokół z wyborów do Rady Gminy Świlcza sporządzony dnia 20 sierpnia 2017 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Świlczy 20-08-2017
Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego 20-08-2017
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie godzin pracy w lokalu wyborczym 18-08-2017
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Bratkowicach powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 roku 18-08-2017
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Bratkowicach 18-08-2017
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej 25-07-2017
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 17 lipca 2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r. 17-07-2017
Informacja Wójta Gminy Świlcza o wyborach uzupełniających do rady gminy Świlcza (okręg wyborczy nr 12 - sołectwo Bratkowice) zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r. 17-07-2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 17 lipca 2017 roku o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie obwodowej komisji wyborczej 17-07-2017
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 17 lipca 2017 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r. 17-07-2017
Uchwała Nr 6/2017 Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 r. 17-07-2017
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 3 lipca 2017 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 12 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 roku 03-07-2017
Powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy 26-06-2017
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 czerwca 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w Świlczy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 20 sierpnia 2017 roku 07-06-2017
Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 26 maja 2017 r. 26-05-2017
Kalendarz wyborczy 25-05-2017
Zarządzenie Nr 78/2017 Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza 25-05-2017
Granice okręgów wyborczych w miejscowości Bratkowice 25-05-2017
Druki wyborcze do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Świlcza 25-05-2017