Wybory sołtysów i członków rad sołeckich - 31.03.2019 r.

Wybory Sołtysów i Członków Rad Sołeckich
w Gminie Świlcza

Informacja dotycząca wyborów

Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
W skład Rady Sołeckiej wchodzi siedmiu (7) członków.

Głosowanie odbędzie się  31 marca 2019 r. 
w godzinach od 7:00 do 14:00 
w siedzibach Sołeckich Komisji Wyborczych

  • Aby kandydować w wyborach należy przedstawić poparcie, co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze w sołectwie, wyrazić zgodę na kandydowanie, po czym zarejestrować kandydata w Urzędzie Gminy Świlcza (u Sekretarza Gminy).
  • Formularze zgłoszenia kandydatów oraz oświadczeń można pobrać w Urzędzie Gminy (Sekretariat).
  • Uprawnionym do zgłoszenia i reprezentowania kandydata (ów) jest ten z wyborców, który podpisał listę zgłoszenia i przedstawi pisemne oświadczenie kandydata wskazujące go, jako swego pełnomocnika.
  • Pełnomocnik kandydata (ów) uprawniony jest również do zgłoszenia kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej.
  • Zgłoszeń wszystkich kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2019 r. do godziny 1400 u Sekretarza Gminy Świlcza.
  • W dniach od 25 do 27 marca 2019 r., w Urzędzie Gminy Świlcza, w pokoju Nr 105 w godzinach od 800 do 1400 lub telefonicznie nr 17/ 86 701 47 można dokonywać sprawdzenia spisu wyborców.
Tytuł Wytworzony Odsłony
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów na Sołtysów oraz na członków Rad Sołeckich przeprowadzonych w dniu 31 marca 2019 r. na obszarze Gminy Świlcza 02-04-2019 Odsłon: 430
Informacja o sposobie głosowania w wyborach na Sołtysów i członków Rad Sołeckich 22-03-2019 Odsłon: 965
Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Świlcza z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania sołeckich komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz członków rad sołeckich, które odbędą się 31 marca 2019 r. oraz regulaminu pracy tych komisji 15-03-2019 Odsłon: 845
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich w wyborach zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 18-03-2019 Odsłon: 863
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 18 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysów w wyborach zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 18-03-2019 Odsłon: 889
Informacja dotycząca wyborów 05-02-2019 Odsłon: 941
Wybory członków Rady Sołeckiej. Wzór Karty do głosowania 05-02-2019 Odsłon: 1015
Wybory Sołtysa. Wzór Karty do głosowania w przypadku jednego kandydata 05-02-2019 Odsłon: 1472
Wybory Sołtysa. Wzór Karty do głosowania w przypadku więcej niż jednego kandydata 05-02-2019 Odsłon: 1253
Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej w wyborach Sołtysów i członków Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r. 05-02-2019 Odsłon: 970
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Sołeckiej 05-02-2019 Odsłon: 963
Zgłoszenie kandydata (kandydatów) na członka (członków) Rady Sołeckiej 05-02-2019 Odsłon: 857
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na Sołtysa 05-02-2019 Odsłon: 872
Zgłoszenie Kandydata na Sołtysa 05-02-2019 Odsłon: 1105
Kalendarz Wyborczy 05-02-2019 Odsłon: 970