Wybory samorządowe - 7 kwietnia 2024 r.

Tytuł Opublikowano Odsłony
DRZ.0012.4.2024: Postanowienie Nr 447/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Świlcza kadencji 2024 - 2029 w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r. 29-04-2024 Odsłon: 129
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego 10-04-2024 Odsłon: 114
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego 10-04-2024 Odsłon: 70
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Powiatu Rzeszowskiego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 29-03-2024 Odsłon: 160
Informacja dla obwodowych komisji wyborczych - szkolenie 25-03-2024 Odsłon: 90
Postanowienie Nr 155/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 18-03-2024 Odsłon: 111
Postanowienie Nr 154/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 18-03-2024 Odsłon: 208
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 18-03-2024 Odsłon: 191
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 18-03-2024 Odsłon: 115
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 18 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Świlcza zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 18-03-2024 Odsłon: 134
Informacja dla obwodowych komisji wyborczych - pierwsze posiedzenie 18-03-2024 Odsłon: 153
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 15 marca 2024 r. losowaniu numerów list kandydatów do Rady Gminy Świlcza dla tych komitetów, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej oraz od Komisarza Wyborczego 15-03-2024 Odsłon: 129
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 8 marca 2024 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych oraz o losowaniach 08-03-2024 Odsłon: 211
Uchwała Nr 7 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 1 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach 06-03-2024 Odsłon: 90
Uchwała nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz jej siedzibie i pełnionych dyżurach 06-03-2024 Odsłon: 67