Wybory samorządowe - 7 kwietnia 2024 r.

Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 28-02-2024 Odsłon: 32
Uchwala Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 28-02-2024 Odsłon: 13
Uchwala Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 28-02-2024 Odsłon: 13
Postanowienie Nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 27-02-2024 Odsłon: 20
Postanowienie Nr 139/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 27-02-2024 Odsłon: 14
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 22 lutego 2024 r. 22-02-2024 Odsłon: 38
Postanowienie Nr 128/2024 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Świlcza na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 20-02-2024 Odsłon: 31
Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 2 lutego 2024 r. 02-02-2024 Odsłon: 36
Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego z dnia 7 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 07-02-2024 Odsłon: 39
Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Świlcza z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Świlczy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. 07-02-2024 Odsłon: 63
Informacja Pełniącego Funkcję Wójta Gminy Świlcza z dnia 2 lutego 2024 r. dotycząca wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku 02-02-2024 Odsłon: 36
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 29-01-2024 Odsłon: 44