Wybory przedterminowe sołtysa sołectwa Mrowla
w gminie Świlcza

Informacja dotycząca wyborów

Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Głosowanie odbędzie się  30 lipca 2023 r. 
w godzinach od 8:00 do 16:00 
w siedzibie Sołeckiej Komisji Wyborczej

  • Aby kandydować w wyborach należy przedstawić poparcie, co najmniej 25 osób mających czynne prawo wyborcze w sołectwie, wyrazić zgodę na kandydowanie, po czym zarejestrować kandydata w Urzędzie Gminy Świlcza (u Sekretarza Gminy).
  • Formularze zgłoszenia kandydatów oraz oświadczeń można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świlcza lub w sekretariacie Urzędu Gminy Świlcza.
  • Zgłoszeń wszystkich kandydatów można dokonywać w nieprzekraczalnym terminie do 18 lipca 2023 r. do godziny 14:00 u Sekretarza Gminy Świlcza.
  • W dniach od 27 do 28 lipca 2023 r., w Urzędzie Gminy Świlcza, w pokoju Nr 206 w godzinach od 8:00 do 14:00 lub telefonicznie nr 17  86 70 147 można dokonywać sprawdzenia spisu wyborców.
Tytuł Wytworzony Odsłony
Informacja dotycząca wyborów 03-07-2023 Odsłon: 179
Zarządzenie Nr 122/2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mrowla w Gminie Świlcza - wraz z załącznikami 03-07-2023 Odsłon: 196
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach sołeckich komisji wyborczych w wyborach sołtysa sołectwa Mrowia w Gminie Świlcza zarządzonych na dzień 30 lipca 2023 r. 04-07-2023 Odsłon: 121
Zarządzenie Nr 123/2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 05 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mrowia w Gminie Świlcza 05-07-2023 Odsłon: 115
Zarządzenie Nr 131/2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 122/2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 03 lipca 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Mrowia w Gminie Świlcza 14-07-2023 Odsłon: 118
Ogłoszenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 lipca 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa w wyborach przedterminowych zarządzonych na dzień 30 lipca 2023 r. 19-07-2023 Odsłon: 157
Zarządzenie Nr 134 /2023 Wójta Gminy Świlcza z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Mrowia, które odbędą się 30 lipca 2023 r. oraz regulaminu pracy tej komisji 19-07-2023 Odsłon: 128
Obwieszczenie Wójta Gminy Świlcza z dnia 31 lipca 2023 r. o wynikach wyborów Sołtysa przeprowadzonych w dniu 30 lipca 2023 r. w sołectwie Mrowia Gmina Świlcza 31-07-2023 Odsłon: 142