Moja sprawa w urzędzie

Gospodarka nieruchomościami

Siedziba:

Urząd Gminy Świlcza
36-072 Świlcza 168

Tel.  17 86 70 138, 137, 159
Fax: 17 86 70 157

Godziny i miejsce pracy:

poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30 - 15.00
Pokój nr 1, 7 i 8 (parter)

Obsługa:

Podinspektor: mgr inż. Damian Świętoń, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zadania realizowane w zakresie spraw:

1. Gospodarki nieruchomościami, wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami a w szczególności:

 • opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości,
 • przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu podziału nieruchomości,
 • występowanie z wnioskiem o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne,
 • przygotowywanie materiałów do scalenia i podziału,
 • wypłacanie odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne i przejęte na własność przez gminę.

2. Rozgraniczania nieruchomości, a w szczególności:

 • wydawanie postanowień o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości,
 • wydawanie upoważnień dla geodety do wykonania ustalenia przebiegu granic,
 • ocena prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami,
 • przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości,
 • przesyłanie ostatecznych decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości do Sądu Rejonowego właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych i do Starosty.

3. Prowadzenie spraw dotyczących numeracji nieruchomości, a w szczególności:

 • oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
 • wydawanie zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
 • prowadzenie rejestru wydanych zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości,
 • umieszczanie i utrzymywanie tablic z nazwami miejscowości.
Tytuł Odsłony
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Odsłon: 2959
Podział nieruchomości Odsłon: 2047
Rozgraniczenie działki Odsłon: 1305
Udostępnianie nieruchomości gminnych (z wyjątkiem dróg) do realizacji urządzeń infrastruktury technicznej Odsłon: 683
Wynajem sali, wniosek wynajem sali Odsłon: 249
Zaświadczenie o numerze porządkowym nieruchomości Odsłon: 2125
Zatwierdzenie projektu podziału Odsłon: 1308